650 Forholdet til dit pengeinstitut

651 7 former for opsparing

651-1 Børneopsparing

651-2 Aldersopsparing

651-4 Kapitalpension

651-5 Ratepension

651-6 Selvpensionering

651-7 Indeksopsparing

651-8 Gevinstopsparing
651-9 Uddannelsesopsparing
651-10 Aktieopsparing

652 Kan pengeinstituttet modregne?

653 Dankort

654 Checkkonti

655 Indskydergaranti

656 Skal dine konti flyttes?

Bankmæglerne