651 8 former for opsparing

651-1 Børneopsparing 651-5 Ratepension
651-2 Uddannelsesopsparing 651-6 Selvpensionering
651-3 Boligopsparing 651-7 Indeksopsparing
651-4 Kapitalpension 651-8 Gevinstopsparing

Ovennævnte opsparingsformer kaldes med et fagudtryk særlige indlån - i modsætning til almindelige indlån - som fx. lønkonti. Gennemgangen af de forskellige opsparingsformer sker først og fremmest ud fra en privatøkonomisk og juridisk synsvinkel. Vi håber dermed at kunne uddybe og supplere de mange ofte ret kortfattede pjecer, som du kan få udleveret i banker og sparekasser. Vi har valgt at se på de forskellige opsparingsformer udelukkende ud fra din synsvinkel som kunde, og de råd du kan læse her er derfor ikke nødvendigvis de samme som de råd, som du får i din bank eller sparekasse.