289 Afkald på falden arv

Testamentetillæg (kodicil)

Denne formular er beregnet til udarbejdelse af erklæringer om afkald på falden arv.

Pris: 200,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Der kan være flere gode grunde til, at du giver afkald på falden arv, dvs. arv, hvor arveladeren er afgået ved døden.
 

  1. Det første tilfælde er den desværre meget velkendte situation, at du som arving må se i øjnene, at du er så dybt forgældet, at arven udelukkende kommer dine kreditorer til gode.

    Et afkald på falden arv kan omstødes, hvis dine kreditorer inden to år efter afkaldet erklærer dig konkurs, og afkald på arv begrundet i insolvens bør derfor altid gives som et afkald på ventende arv.

    Et afkald på falden kan i visse tilfælde begrænse dine muligheder for senere at få en gældssanering.

  2. Det andet tilfælde, hvor det kan være meget fornuftigt at give arveafkald, er den situation, at du som arving slet ikke har økonomisk behov for arven. Du har f. eks. nogle søskende, som vil have langt større glæde af at modtage arven. Hvis du giver gaver til dine søskende, skal de betale indkomstskat af gaverne. Dette gælder ikke, hvis du giver blankt afkald på arv og dermed overfører arven til dine søskende.

  3. Det tredje tilfælde er arveafkald begrundet i et ønske om at spare boafgift. Hvis du ikke har økonomisk behov for arven, vil det være nærliggende at lade hele arven eller i hvert fald en del af denne gå videre til næste generation. Hvis du f.eks. skal arve et beløb på 200.000 kr. efter din broder, skal du betale en boafgift på mellem 25% og 36,25%. Hvis du giver afkald på arven til fordel for dine to børn, kommer disse til at betale den samme afgift, som du skulle have betalt. Men dine børn sparer gaveafgift og den senere boafgift mellem dig og dine børn. Denne afgift er som bekendt på 15% af den del af boet, som overstiger 308.800 kr.(2021)

Formularen kan benyttes til at udfærdige et juridisk bindende afkald på falden arv.

Hvis du vil give afkald på arv i tilfælde, hvor arveladeren ikke er død, skal du benytte formular nr. 288 til afkald på falden arv. Er den ene af dine forældre død, og sidder den anden af dine forældre i uskiftet bo, kan du give afkald på arv over forden ene eller begge dine forældre ved benyttelse af formularen om afkald på ventende arv.

Formularen kan benyttes både til afgivelse af personlige arveafkald, hvor afkaldet sker til fordel for dine livsarvinger, og til afgivelse af blanke arveafkald, som gælder også for dine livsarvinger, således at arven tilfalder arveladers andre arvinger.
 

Afkald på falden arv skal være meddelt over for skifteretten inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i boet påbegyndes. Der kan dog være foretaget acontoudlodning til en længstlevende ægtefælle og udlodning til opfyldelse af legater.

Der medfølger en gennemgang af hver enkelt bestemmelse i arveafkaldserklæringen.

Formularen koster 200 kr. incl. moms.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.Bestil denne formular


Pris: 200,- DKKTilbage til listen