288 Afkald på ventende arv

Testamentetillæg (kodicil)

Denne formular er beregnet til udarbejdelse af erklæringer om afkald på arv efter forældre eller andre familiemedlemmer.

Pris: 200,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Der kan være flere gode grunde til, at du giver afkald på ventende arv, dvs. arv, hvor arveladeren ikke er død.
 

  1. Det første tilfælde er den desværre meget velkendte situation, at du som arving må se i øjnene, at du er så dybt forgældet, at arven efter dine forældre udelukkende kommer dine kreditorer til gode. Hvis du har børn, vil det være nærliggende for dig, at du giver personligt afkald på arven efter dine forældre, således at arven ved dine forældres død går direkte til dine børn - og dermed uden om dine kreditorer.

    Et afkald af denne type er fuldt ud lovligt, hvis du vel at mærke får givet afkaldet, medens dine forældre endnu lever. Er den ene af dine forældre død, og sidder den længstlevende i uskiftet bo, kan du fuldt lovligt give afkald på arven efter begge forældre ved et arveafkald over for den længstlevende af forældrene. Dine kreditorer kan ikke få tilsidesat et afkald på ventende arv ved at erklære dig konkurs, medmindre arveafkaldet er givet på arveladerens dødsleje og derfor må sidestilles med afkald på falden arv.

    Venter du med at give arveafkald til efter at arven er faldet, kan arveafkaldet derimod omstødes, hvis dine kreditorer inden to år efter afkaldet erklærer dig konkurs, og afkald på arv begrundet i insolvens bør derfor altid gives som et afkald på ventende arv.

    Et afkald på ventende arv kan dog i visse tilfælde begrænse dine muligheder for senere at få en gældssanering.

  2. Det andet tilfælde, hvor det kan være meget fornuftigt at give arveafkald, er den situation at du som arving slet ikke har økonomisk behov for arven, og hvor et arveafkald da er begrundet i et ønske om at spare boafgift. Hvis du ikke har økonomisk behov for arven, vil det være nærliggende at lade hele arven eller i hvert fald en del af denne gå videre til næste generation. Hvis du f.eks. skal arve et beløb på 200.000 kr. efter din broder, skal du betale en boafgift på mellem 25% og 36,25%. Hvis du giver afkald på arven til fordel for dine to børn, kommer disse til at betale den samme afgift som du skulle have betalt. Men dine børn sparer den senere boafgift mellem dig og dine børn. Denne afgift er som bekendt på 15% af den del af boet, som overstiger 312.500 kr.(2022)

Formularen kan benyttes til at udfærdige et juridisk bindende afkald på ventende arv.

Hvis du vil give afkald på arv i tilfælde, hvor arveladeren er død, skal du benytte formular nr. 289 til afkald på falden arv. Er den ene af dine forældre død, og sidder den anden af dine forældre i uskiftet bo, kan du give afkald på arv over for den ene eller begge dine forældre ved benyttelse af denne formular om afkald på ventende arv.

Formularen kan benyttes både til afgivelse af personlige arveafkald, hvor afkaldet sker til fordel for dine livsarvinger, og til afgivelse af blanke arveafkald, som gælder også for dine livsarvinger, således at arven tilfalder arveladers andre arvinger.

Arveladeren skal være i stand til at forstå arveafkaldets betydning.

Der medfølger en gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet.

Formularen koster 200 kr. incl. moms.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.Bestil denne formular


Pris: 200,- DKKTilbage til listen