285 Tillæg til testamente vedrørende særeje (2 oprettere)

Testamentetillæg (kodicil)

Hvis I tidligere har opretter et testamente, gør I sandsynligvis jeres arvinger en stor tjeneste ved at sikre, at de får arven efter jer som deres kombinationssæreje.

Pris: 300,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Rent teknisk bør I vælge det såkaldte kombinationssæreje, fordi det medfører:

1) At jeres arvinger kan beholde alt, hvad de arver efter jer, i tilfælde af at de senere bliver separeret eller skilt.

2) At jeres arvinger får stillet deres ægtefæller bedst muligt, hvis parrene forbliver sammen og jeres arvinger er de første, der falder fra.

3) At jeres arvinger selv bliver stillet bedst muligt, hvis de bliver de længstlevende i deres ægteskaber.

Alle, som har oprettet et notartestamente før 1. oktober 1990, gør sandsynligvis klogt i at oprette et tillæg med kombinationssæreje.

For inden dette tidspunkt stod valget udelukkende mellem at gøre arven til fælleseje eller fuldstændigt særeje.

Og i de testamenter, hvor der er truffet bestemmelser om særeje, vil disse bestemmelser sædvanligvis blive fortolket på en måde, som giver nogle afledede, negative virkninger. Ligeledes er der oplagte fordele ved at gøre arven til kombinationssæreje i stedet for fælleseje, hvis der ikke er en særejeklausul i det oprettede testamente.

Formularen kan også bruges, hvis arven skal være fuldstændigt særeje.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 300 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når du har udfyldt formularen og genparten, kan du bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.
Bestil denne formular


Pris: 300,- DKKTilbage til listen