282 Testamente til enlig med børn

testamente

Testamentet kan benyttes, hvis du ønsker at begrænse et eller flere af dine børns arveret, eller hvis du ønsker at gøre dine børns arv til deres kombinationssæreje eller fuldstændige særeje

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Testamentet indeholder en bestemmelse om, at arven til børnene skal deles efter arvelovens almindelige regler. Testamentet kan også benyttes, hvis du ønsker at begrænse arven til et eller flere børn til tvangsarven på 1/4 af den normale arvelod. Endeligt er det muligt at benytte testamentet, hvis du ønsker at mest muligt af din formue skal tilfalde andre end dine livsarvinger.

Testamentet indeholder en bestemmelse om, at den arv, der til sin tid tilfalder dine livsarvingerne, skal tilhøre dem som såkaldt ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Det samme skal gælde livs- og ulykkesforsikringssummer samt pensioner, som måtte blive udbetalt til livsarvingerne. Du kan selv bestemme, om dine livsarvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til fælleseje.

Kombinationssæreje indebærer, at arven efter dig ved dine børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 75% til dine svigerbørn og 25% til dine børnebørn.

Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dette indebærer, at arven efter dig ved dine børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 50% til dine svigerbørn og 50% til dine børnebørn.

Endeligt er det muligt at bestemme, at arven skal tilfalde børnene som fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge, og det vil medføre, at arven efter dig ved dine børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 12,5% til dine svigerbørn og 87,50% til dine børnebørn.

Testamentet indeholder en rubrik til et såkaldt børnetestamente, som du kan udfylde, hvis du har børn under 18 år. Her kan du pege på den eller de personer, som du anser for bedst egnede til at overtage forældremyndigheden i tilfælde af din død. Der er mulighed for at indsætte en bestemmelse om, at den eller de personer, der får forældremyndigheden, skal kunne anvende et bestemt beløb pr. måned , f. eks. 4 gange normalbidragets grundbeløb, af barnets arv til barnets forsørgelse. En sådan bestemmelse kan ikke indsættes i et børnetestamente, som oprettes formløst.

Hvis du tillige ønsker at træffe bestemmelser om at bestemte personer eller institutioner skal arve bestemte pengebeløb eller bestemte genstande, skal du bestille formular nr. 282L, hvor der er indsat plads til såkaldte sumlegater og genstandslegater.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfiler straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når du har udfyldt formularen og genparten, kan du bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive dit testamente personligt.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen