Indkøbsvogn
267E Fremtidsfuldmagt - een fuldmægtig

Købsaftale mellem private vedrørende personbil

Med denne fremtidsfuldmagt kan du sørge for, at en af dine nærmeste kan bestyre din formue og handle på dine vegne, hvis du selv blive ude af stand hertil

Pris: 250,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Den nye lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft d. 01.09.2017.

Du kan med en fremtidsfuldmagt sikre, at fuldmægtigen kan foretage hensigtsmæssige dispositioner på dine vegne vedrørende dine personlige og økonomiske forhold, således at et værgemål ikke bliver fornødent, selv om du helt eller delvist måtte miste evnen til at varetage dine forhold. Fuldmægtigen kan selv bestyre din formue, og det bliver ikke nødvendigt, at din formue skal anbringes i et godkendt forvaltningsinstitut og administreres af en værge, som skal have Statsforvaltningens tilladelse til en række dispositioner, herunder frigivelse af din formue.

Fuldmagten oprettes
digitalt med NEM-ID ved registrering i Fremtidsfuldmagtsregistret ved tinglysningsretten, og den skal derefter inden 6 måneder vedkendes for notaren.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, underskriver du fuldmagten på papir ved personligt fremmøde for Statsforvaltningen, som sørger for, at fuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret

Fuldmagten indeholder bestemmelse om fuldmagtens omfang, fuldmægtigens dispositionsret, samråd med dine nærmeste, retten til at give gaver, administration og regnskab, godtgørelse af udgifter og ret til honorar.

Formularen koster 250 kr. incl. moms.

Du får automatisk tilsendt formularen som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Der medfølger en gennemgang af fuldmagten, en udførlig vejledning i oprettelsen . og en oversigt over landets notarkontorer

Hvis du ønsker at indsætte flere personer som fuldmægtige, skal du benytte formular 267F

Du kan supplere fremtidsfuldmagten med en generalfuldmagt. Hvis du f. eks. får en hjerneblødning og bliver ude af stand til at disponere, kan generalfuldmagten anvendes med det samme. En fremtidsfuldmagt skal først sættes i kraft af Statsforvaltningen, og det sagtens tage flere måneder.

Ønsker du at oprette en generalfuldmagt, skal du benytte formular 265Bestil denne formular Pris: 250 kr.Tilbage til listen
Sådan bestiller du
1. Klik på formularens navn i oversigten.

2. Du kommer så frem til en side, hvor du kan læse mere om den konkrete formular og bestille den.

3. Du modtager straks formularen som wordfil vedlagt vejledning i udfyldelsen.

Du har 30 dages fortrydelsesret hos Familieadvokaten.dk. Returner blot de købte formularer - så returnerer vi betalingen.