265 Generalfuldmagt

Generalfuldmagt

Med en generalfuldmagt giver du en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne i enhver henseende.

Pris: 250,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis du har behov for, at en anden person skal kunne handle på dine vegne i enhver henseende, kan du give vedkommende fuldmagt til at bestyre hele din formue og foretage enhver retlig disposition på dine vegne.

En sådan generalfuldmagt er et særdeles magtfuldt dokument, for den person, der får bemyndigelsen kan blandt meget andet sælge din ejendom, flytte alle dine penge, optage lån og købe ind på dine vegne.

Men er du i en situation, hvor du er ude af stand til at foretage tingene selv - fx fordi du opholder dig i udlandet eller ligger på sygehus - kan det være en særdeles praktisk hjælp at give en anden fuldmagt til at handle på dine vegne. Dog skal du altid vælge en person, som du med god grund kan nære fuld tillid til!

Ligeledes kan det være særdeles fornuftigt at give en af dine allernærmeste - fx din ægtefælle, din samlever eller et voksent barn - en generalfuldmagt og aftale, at vedkommende først må bruge den, hvis du skulle blive ude af stand til at varetage dine egne ting.

Rammes du senere af senilitet eller på anden måde mister din handleevne, kan den udleverede generalfuldmagt bevirke, at dine slægtninge slipper for at anmode om at få dig sat under værgemål. Den person, du har givet fuldmagten til, vil nemlig kunne træffe enhver beslutning på dine vegne, medmindre lovgivningen bestemmer, at beslutningen skal træffes af f. eks. en værge. Beslutning om flytning til et plejehjem kræver ifølge servicelovens § 129, stk. 2 samtykke fra en værge, hvis du ikke selv er i stand til at tiltræde beslutningen.

Fuldmagter af denne type kaldes også vedvarende fuldmagter, varige fuldmagter, oldefuldmagter og demensfuldmagter.

Fordele:

  1. Du kan selv bestemme, hvem der skal varetage dine anliggender, hvis du ikke længere selv er i stand hertil
  2. Du undgår, at din formuen skal anbringes og forvaltes efter reglerne i værgemålsloven
  3. Fuldmagten kan træde i kraft med det samme, når behovet opstår.
  4. Du sikrer sig i et vist omfang mod at blive sat under et værgemål, da behovet herfor er mindre
  5. Du bevarer sin egen retlige handleevne
Ulemper
  1. Der er ikke offentligt tilsyn og kontrol med fuldmægtigen
  2. Fuldmægtigen skal ikke indhente godkendelse af usædvanlige dispositioner
  3. Der er ikke regnskabspligt for fuldmægtigen
  4. Der er risiko for, at fuldmægtigen misbruger fuldmagten til egen fordel

Ønsker du at give en anden person generalfuldmagt til at handle på dine vegne, kan du bestille et sådant dokument - klar til udfyldning og underskrift.

Generalfuldmagten kan fungere som et supplement til en fremtidsfuldmagt. Hvis du f. eks. får en hjerneblødning og bliver ude af stand til at disponere, kan generalfuldmagten anvendes med det samme. En fremtidsfuldmagt skal først sættes i kraft af Familieretshuset, og det sagtens tage flere måneder.

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt, som registreres i Fremtidsfuldmagtsregisteret, og som først træder i kraft, når du ikke længere selv er i stand til disponere, kan du benytte een af disse formularer

Fremtidsfuldmagt med en fuldmægtig: Formular 267E

Fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige: Formular 267F

Hvis du ønsker med advokatbistand at skræddersy en fuldmagt, hvori der er mulighed for at indsætte forskrifter om samråd med dine nærmeste, interessekonflikter, gaver, administration, regnskab, samt honorar, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Advokathonoraret udgør 2.550 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat

Der medfølger en gennemgang af dokumentets bestemmelser.

Dokumentet koster 250 kr. incl. moms.

Du får automatisk tilsendt formularen som wordfil, som du selv kan udfylde og udprinte.Bestil denne formular


Pris: 250,- DKKTilbage til listen