261 Gældsbrev vedr. rentefrit familielån

Gældsbrev

Der kan meget let opstå skattemæssige problemer, hvis der ikke oprettes et gældsbrev, inden du yder eller modtager et rentefrit familielån.

Pris: 250,-

Læg i indkøbsvognBestil denne formular


Om denne formular:

Hvis du har mulighed for at låne eller udlåne penge på særdeles favorable vilkår, kan det i mange tilfælde gøres ved hjælp af et såkaldt rentefrit familielån.

Fordelene ved at støtte dine nærmeste via et lån er bl.a.

  1. at der er mulighed for at kræve lånet tilbagebetalt, når og hvis långiver selv får brug for pengene,

  2. at der ikke udløses gaveafgift, selv om støttebeløbet er på over bundgrænsen på 74.100 kr., (2024)

  3. at der er mulighed for senere årlige gaver i form af gældseftergivelse med op til 74.100 kr., (2024)

  4. at der er mulighed for at støtte andre familiemedlemmer end den lille kreds, som kan modtage gaver efter gaveafgiftsreglerne. Hvis du f. eks vil støtte din søster eller niece udløser dette indkomstskat, hvis det er en gave. Hvis du derimod yder støtten som et rentefrit anfordringslån, skal der ikke betales indkomstskat, og du kan så evt. begunstige den pågældende via et testamente. Søsteren eller niecen vil da kunne arve sin egen gæld, hvilket udløser bo- og tillægsafgift på mellem 25% og 36,25%


Et rentefrit lån skal oprettes på en sådan måde, at långiver til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet, hvis I vil undgå, at långiver skal beskattes af en fiktiv kursgevinst.

Rentefri familielån kan benyttes inden for en bred personkreds, som ikke blot omfatter den nærmeste familie, og udtrykket familielån er således en uheldig betegnelse for et anfordringslån. Langt de fleste lån af denne type er dog lån fra forældre til børn og børnebørn og lån mellem søskende og mellem ugifte samlevende.

Hvis et rentefrit lån kombineres med årlige afgiftsfri gaver, kan store beløb afgifts- og skattefrit overføres til visse nære slægtninge inden for relativt få år. Og det kan du eventuelt læse mere om under emnerne fra 611 til 617, som du lettest kan finde via emneoversigt nr. 610.

Der medfølger formular til en allonge, hvori långiver som gave eftergiver låntager en del af gælden - enten som delingsformue, kombinationssæreje eller som fuldstændigt særeje.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i gældsbrevet.

Hvis lånet skal være rentebærende, skal du benytte formular nr. 262.

Gældsbrevet koster 250 kr. incl. moms og kan kun købes ved elektronisk online-betaling

Du får automatisk tilsendt gældsbrevet som wordfil, som du selv kan udfylde og udprinte.

Gældsbrevet skal ikke stemples eller tinglyses.Bestil denne formular


Pris: 250,- DKKTilbage til listen