258B Aftale om ægtefællebidrag
258B Aftale om ægtefællebidrag

 

Aftale om ægtefællebidrag

Formularen er beregnet til ægtefæller, som er enige om bidragspligtens varighed og bidragets størrelse.

Pris:  250,-

Læg i indkøbsvogn  Bestil denne formular


Om denne formular:


Formularen er beregnet til ægtefæller, som i forbindelse med en aktuel forestående separation eller skilsmisse er enige om bidragspligtens varighed og bidragets størrelse.
 

Er I enige om bidragsperiodens længde, kan I aftale dette og overlade det til Familieretshuset at træffe afgørelse om bidragets størrelse. Dette kan tage meget lang tid. I kan også selv aftale størrelsen af bidraget, men samtidigt aftale, at Familieretshuset efter begæring fra en af jer skal være berettiget til at ændre bidragets størrelse. I dette tilfælde kan I også benytte denne formular.
 

Formlaren indeholder bestemmelser om bidragsperiodens længde og begyndelsestidpunkt og bidragets størrelse, om pristalsregulering af bidraget, og om bortfald af bidraget i tilfælde af en af parternes død og ved den bidragsberettiges indgåelse af nyt ægteskab. Der er også en bestemmelse om bortfald indtil videre, hvis den bidragberettigede etablerer et fast samlivsforhold.
 

Der medfølger gennemgang af formularens enkelte bestemmelser.

Formularen koster 250 kr. incl. moms, og er klar til afkrydsning og jeres personlige underskrifter.

Du får automatisk tilsendt formularen som wordfil straks efter at bestillingen er nået igennem til os.
Bestil denne formular


Pris: 250,- DKKTilbage til listen