258-O Overdragelseserklæring

Skilsmissestævning

Denne overdragelseserklæring kan bruges til at ændre adkomsten til en fast ejendom i tingbogen, når den ene af parterne som led i en bodeling udtager ejendommen.

Vejledningen omfatter også den digitale lysning af aftalen.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Du kan i vor separations- og skilsmissepakke finde en boopgørelse og en bodelingsoverenskomst til brug for delingen af et fællesbo som led i en separation eller skilsmisse.

Hvis bodelingen resulterer i, at den ene af parterne som eneejer skal overtage en fast ejendom, som hidtil har tilhørt den anden part helt eller delvist, skal der tinglyses en separat overdragelseserklæring, og denne formular, som også kaldes et skilsmisseskøde. kan bruges til dette formål, forudsat at den pågældende ejendom indgår i formuefællesskabet.

Erklæringen kan bruges på én- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Den kan ikke bruges på private andelsboliger, landbrugsejendomme, udlejningsejendomme eller kolonihavehuse eller andre fritidshuse på lejet grund.

Erklæringen kan bruges, når hele ejendommen skifter ejer ved bodelingen, og når det kun er en andel af ejendommen, der skifter ejer.

Erklætingen kan ikke bruges ved overdragelser efter samlivsophævelser mellem ugifte samlevende.

Erklæringen kan ikke bruges ved overdragelse af den udtrædende parts andel til den anden parts nye samlever eller ægtefælle.

Da advokaters timepris ligger på mellem 2.400 kr og 3.000 kr., kan bistanden med oprettelse og tinglysning af en overdragelseserklæring let løbe op i 3.000-5.000 kr. eller endnu mere. Hvis du vil spare disse udgifter, kan vi nu tilbyde dig en formular til en overdragelseserklæring, som du selv kan udfylde og dernæst tinglyse. når den er underskrevet af begge parter.

Der medfølger en udførlig vejledning på godt 5 sider i udfyldelsen af overdragelseserklæringen samt i fremgangsmåden ved den digitale tinglysning af overdragelseserklæringen.

Formularen koster 350 kr. inkl. moms.

Tinglysningsgebyret, som skal betales til tinglysningskontoret, udgør 1.750 kr. Fra d. 01.01.2023 udgør tinglysningsgebyret 1.850 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfiler straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen