257SBHL Gensidigt testamente til ægtefæller, hvor den ene har særbørn, som skal arve dem begge

Testamente

Hvis du og din ægtefælle vil sikre hinanden bedst muligt i tilfælde af død, kan I begunstige hinanden mest muligt i et testamente. I kan samtidigt sikre, at arven efter jer ved længstlevendes død tilfalder den enes særbørn - uanset hvem der dør sidst.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Denne formular er beregnet til ægtefæller, hvor den ene har et eller flere særbørn, og hvor ægtefællerne ikke har andre børn.

Formularen er ikke beregnet til ægtefæller, hvor begge har særbørn, eller hvor der også er fællesbørn.

Hvis I har et eller flere fællesbørn, som skal arve mest muligt, og den ene af jer eller I begge har et eller flere særbørn, som skal arve mindst muligt, kan I evt. bestille formular nr. 257FBSB: Gensidigt testamente mellem ægtefæller - mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn.

Hvis I har sammenbragte børn og ønsker at sikre længstlevende bedst muligt, hvis førstafdødes særbørn ikke samtykker til uskiftet bo, og desuden ønsker at arven ved længstlevendes død skal fordeles ligeligt mellem særbørnene/fællesbørnene, kan I evt. bestille formular nr. 257MLSB: Gensidigt testamente mellem ægtefæller med ligedeling mellem sammenbragte børn.

Testamentet indeholder bestemmelse om, at den længstlevende skal arve mest muligt, hvis han eller hun ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo. Længstlevende vil således få 7/8 af førstafdødes bo, og hvis I har formuefællesskab, vil længstlevende få 15/16 af fællesboet.

Testamenter indeholder desuden bestemmelser om, at arven efter længstlevende ægtefælles død skal tilfalde særbørnene - uanset hvem af jer, der dør sidst.

Testamentet indeholder en bestemmelse om, at den arv, der til sin tid tilfalder livsarvingerne, skal tilhøre dem som såkaldt ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Det samme skal gælde livs- og ulykkesforsikringssummer samt kapital- og ratepensionskonti, som måtte blive udbetalt til livsarvingerne. I kan selv bestemme, om jeres arvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til fælleseje. Kombinationssæreje indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 75% til jeres svigerbørn og 25% til jeres børnebørn.

Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dette indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 50% til jeres svigerbørn og 50% til jeres børnebørn.

Endeligt er det muligt at bestemme, at arven skal tilfalde børnene som fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge, og det vil medføre, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 12,5% til jeres svigerbørn og 87,50% til jeres børnebørn.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet. Gennemgangen fylder 5 A4-sider.

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når I har udfyldt formularen og genparten, kan I bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt. Og når det er gjort, er testamentet gyldigt.

Mange ægtefæller, der opretter et testamente af denne type testamente, indhenter tillige forhåndssamtykke fra de myndige særbørn til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Vi har derfor udarbejdet formular nr. 287: Forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen