257MLSB Gensidigt testamente til ægtefæller med ligedeling mellem særbørn og eventuelle fællesbørn.

Testamente

Hvis du og din ægtefælle vil sikre hinanden bedst muligt i tilfælde af død, kan I begunstige hinanden mest muligt i et testamente. I kan samtidigt sikre, at arven mellem jeres særbørn og fællesbørn deles ligeligt - uanset hvem der dør sidst

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Denne formular er beregnet til ægtefæller med sammenbragte børn, og det kan være følgende:

  1. Ægtefæller, som begge har et eller flere særbørn

  2. Ægtefælle, som begge har et eller flere særbørn, og som tillige har et eller flere fællesbørn

  3. Ægtefæller, hvor den ene har et eller flere særbørn, og som tillige har et eller flere fællesbørn.

Hvis I har et eller flere fællesbørn, som skal arve mest muligt, og den ene af jer eller I begge har et eller flere særbørn, som skal arve mindst muligt, kan I evt. bestille formular nr. 257FBSB: Gensidigt testamente mellem ægtefæller - mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn.

Hvis kun den ene af jer har særbørn, som skal have arveret efter jer begge, kan I evt. bestille formular nr. 257SBHL Gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn, som skal arve dem begge.

Testamentet indeholder bestemmelse om, at den længstlevende skal arve mest muligt, hvis han eller hun ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo. Længstlevende vil således få 7/8 af førstafdødes bo, og hvis I har formuefællesskab, vil længstlevende få 15/16 af fællesboet.

Testamenter indeholder desuden bestemmelser om, at der efter længstlevende ægtefælles død skal ske en ligelig fordeling mellem førstafdødes og længstlevendes børn. Ligedelingen kan enten ske således, at førstafdødes børn arver 50% og længstlevendes børn arver 50% - ligedeling efter gren -, eller også således, at alle børn arver den samme brøkdel - ligedeling efter antal hoveder.

Der er også mulighed for at indsætte en bestemmelse om, at et eller flere af børnene alene skal arve mindst muligt, dvs. tvangsarven, mens den resterende formue skal fordeles ligeligt efter gren eller efter antal hoveder.

Hvis I ikke opretter testamentet, kan der blive stor forskel på, hvad jeres respektive børn arver. Hvis længstlevende vælger at skifte i levende live, vil førstafdødes børn vil normalt arve 1/4 af jeres samlede fællesformue, og længstlevendes børn vil arve 3/4 af den samlede fællesformue.

Testamentet indeholder en bestemmelse om, at den arv, der til sin tid tilfalder livsarvingerne, skal tilhøre dem som såkaldt ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Det samme skal gælde livs- og ulykkesforsikringssummer samt kapital- og ratepensionskonti, som måtte blive udbetalt til livsarvingerne. I kan selv bestemme, om jeres arvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til fælleseje. Kombinationssæreje indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 75% til jeres svigerbørn og 25% til jeres børnebørn.

Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dette indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 50% til jeres svigerbørn og 50% til jeres børnebørn.

Endeligt er det muligt at bestemme, at arven skal tilfalde børnene som fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge, og det vil medføre, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 12,5% til jeres svigerbørn og 87,50% til jeres børnebørn.

Testamentet indeholder også et børnetestamente, som I har mulighed for at udfylde, hvis jeres fælles børn skulle være under 18 år. Der er mulighed for at indsætte en bestemmelse om, at den eller de personer, der får forældremyndigheden, skal kunne anvende et bestemt beløb pr. måned , f. eks. 4 gange normalbidragets grundbeløb, af barnets arv til barnets forsørgelse. En sådan bestemmelse kan ikke indsættes i et børnetestamente, som oprettes formløst.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet. Gennemgangen fylder 7 A4-sider.

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når I har udfyldt formularen og genparten, kan I bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt. Og når det er gjort, er testamentet gyldigt.

Mange ægtefæller, der opretter et ligedelingstestamente, indhenter efterfølgende forhåndssamtykke fra de myndige særbørn til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo. Vi har derfor udarbejdet formular nr. 287: Forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen