257FBSB Gensidigt testamente til ægtefæller - mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn

Testamente

Hvis du og din ægtefælle vil sikre hinanden bedst muligt i tilfælde af død, kan I begunstige hinanden mest muligt i et testamente. I kan samtidigt sikre, at arven efter jer ved længstlevendes død så vidt muligt tilfalder jeres fællesbørn, således at jeres særbørn arver mindst muligt - uanset hvem der dør sidst.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Denne formular er beregnet til ægtefæller med sammenbragte børn og fællesbørn, og det kan være følgende:

  1. Ægtefæller, som begge har et eller flere særbørn, og som tillige har et eller flere fællesbørn

  2. Ægtefæller, hvor den ene har et eller flere særbørn, og som tillige har et eller flere fællesbørn

Formularen er ikke beregnet til ægtefæller, som kun har særbørn, eller som kun har fællesbørn.

Hvis I har sammenbragte børn og ønsker at sikre længstlevende bedst muligt, hvis førstafdødes særbørn ikke samtykker til uskiftet bo, og desuden ønsker at arven ved længstlevendes død skal fordeles ligeligt mellem særbørnene/fællesbørnene, kan I evt. bestille formular nr. 257MLSB: Gensidigt testamente mellem ægtefæller med ligedeling mellem sammenbragte børn.

Hvis kun den ene af jer har særbørn, som skal have arveret efter jer begge, kan I evt. bestille formular nr. 257SBHL Gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn, som skal arve dem begge.

Testamentet indeholder bestemmelse om, at den længstlevende skal arve mest muligt, hvis han eller hun ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo. Længstlevende vil således få 7/8 af førstafdødes bo, og hvis I har formuefællesskab, vil længstlevende få 15/16 af fællesboet.

Testamenter indeholder desuden bestemmelser om, at der efter længstlevende ægtefælles død skal ske en fordeling således, at fællesbørnene arver mest muligt og særbørnene mindst muligt, dvs. deres tvangsarv, som udgør 1/4 af deres legale arvelod. Hvis I f. eks. hver har et særbarn og I desuden har et fællesbarn, vil hvert særbarn arv 1/16 af jeres fællesbo og fællesbarnet 7/8 af jeres fællesbo.

Testamentet indeholder en bestemmelse om, at den arv, der til sin tid tilfalder livsarvingerne, skal tilhøre dem som såkaldt ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Det samme skal gælde livs- og ulykkesforsikringssummer samt kapital- og ratepensionskonti, som måtte blive udbetalt til livsarvingerne. I kan selv bestemme, om jeres arvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til fælleseje. Kombinationssæreje indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 75% til jeres svigerbørn og 25% til jeres børnebørn.

Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dette indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 50% til jeres svigerbørn og 50% til jeres børnebørn.

Endeligt er det muligt at bestemme, at arven skal tilfalde børnene som fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge, og det vil medføre, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 12,5% til jeres svigerbørn og 87,50% til jeres børnebørn.

Testamentet indeholder også et børnetestamente, som I har mulighed for at udfylde, hvis jeres fælles børn skulle være under 18 år. Der er mulighed for at indsætte en bestemmelse om, at den eller de personer, der får forældremyndigheden, skal kunne anvende et bestemt beløb pr. måned , f. eks. 4 gange normalbidragets grundbeløb, af barnets arv til barnets forsørgelse. En sådan bestemmelse kan ikke indsættes i et børnetestamente, som oprettes formløst.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet. Gennemgangen fylder 6 A4-sider.

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfiler straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når I har udfyldt formularen og genparten, kan I bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt. Og når det er gjort, er testamentet gyldigt.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen