257FB Gensidigt testamente til ægtefæller med fællesbørn

Testamente

Hvis du og din ægtefælle vil sikre hinanden bedst muligt i tilfælde af død, kan I begunstige hinanden mest muligt i et testamente. I kan samtidigt sikre, at arven efter jer ikke skal deles med jeres svigerbørn i tilfælde af, at jeres børn skal separeres eller skilles.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I kun har fællesbørn, har den af jer, som bliver længstlevende, ret til at sidde i uskiftet bo, hvis en række betingelser er opfyldt, læs eventuelt emne nr. 841. Det kan imidlertid tænkes, at længstlevende ikke ønsker at sidde i uskiftet bo, f. eks. fordi længstlevende vil kunne gifte sig igen, og i så fald vil det være en stor fordel for længstlevende, at denne arver mest muligt.

Hvis I har almindeligt formuefællesskab, vil længstlevende på et skifte udtage i alt 3/4 af det samlede fællesbo, hvis I ikke opretter gensidigt testamente, og 15/16 af det samlede fællesbo, hvis I opretter det gensidige testamente.

Testamentet indeholder en bestemmelse om, at den arv, der til sin tid tilfalder livsarvingerne, skal tilhøre dem som såkaldt ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Det samme skal gælde livs- og ulykkesforsikringssummer samt kapital- og ratepensionskonti, som måtte blive udbetalt til livsarvingerne. I kan selv bestemme, om jeres arvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til fælleseje.

Kombinationssæreje
indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 75% til jeres svigerbørn og 25% til jeres børnebørn.

Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dette indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 50% til jeres svigerbørn og 50% til jeres børnebørn.

Endeligt er det muligt at bestemme, at arven skal tilfalde børnene som fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge, og det vil medføre, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 12,5% til jeres svigerbørn og 87,50% til jeres børnebørn.

Testamentet indeholder en bestemmelse om, at arven til børnene skal deles efter arvelovens almindelige regler. Testamentet kan dog også benyttes, hvis I ønsker at begrænse arven til et eller flere børn til tvangsarven på 1/4 af den normale arvelod.

Testamentet indeholder også et børnetestamente, som I har mulighed for at udfylde, hvis jeres fælles børn skulle være under 18 år. Der er mulighed for at indsætte en bestemmelse om, at den eller de personer, der får forældremyndigheden, skal kunne anvende et bestemt beløb pr. måned, f. eks. 4 gange normalbidragets grundbeløb, af barnets arv til barnets forsørgelse. En sådan bestemmelse kan ikke indsættes i et børnetestamente, som oprettes formløst.

Det gensidige testamente er skræddersyet til ægtefæller, der kun har fællesbørn.

Hvis I ønsker at indsætte bestemmelser om, at der ved længstlevendes død skal udredes bestemte beløb eller bestemte genstande (såkaldte sumlegater eller genstandslegater), kan I bestille formular nr. 257FBL, som også indeholde mulighed for at indsætte individuelle bestemmelser om arvens fordeling ved længstlevendes død, f. eks. at et af børnene skal arve mere eller mindre end de andre, at børnebørnene skal arve direkte efter jer, eller at førstafdødes særbarn eller særbørn skal have arv efter længstlevende.

Hvis I har sammenbragte børn og ønsker, at der i testamentet skal være bestemmelser om arvens fordeling mellem fællesbørn og/eller særbørn ved den længstlevendes død, kan I evt. bestille formular nr. 257MLSB: Gensidigt testamente mellem ægtefæller med ligedeling mellem sammenbragte børn. Det er vor erfaring, at der er mange, der ønsker at sikre længstlevende bedst muligt, hvis førstafdødes særbørn ikke samtykker til uskiftet bo, og desuden ønsker at arven ved længstlevendes død skal fordeles ligeligt mellem særbørnene/fællesbørnene.

Hvis I har et eller flere fællesbørn, som skal arve mest muligt, og den ene af jer eller I begge har et eller flere særbørn, som skal arve mindst muligt, kan I evt. bestille formular nr. 257FBSB: Gensidigt testamente mellem ægtefæller - mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn.

Hvis kun den ene af jer har særbørn, som skal have arveret efter jer begge, kan I evt. bestille formular nr. 257SBHL Gensidigt testamente mellem ægtefæller, hvor den ene har særbørn, som skal arve dem begge.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet. Gennemgangen fylder 6 A4-sider.

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfiler straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når I har udfyldt formularen og genparten, kan I bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt. Og når det er gjort, er testamentet gyldigt.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen