256 Gensidigt testamente til ægtefæller uden børn

Testamente

Hvis du og din ægtefælle i fællesskab ønsker at bestemme, hvem der skal arve jeres værdier, når den sidste af jer dør, kan I frit gøre det - blot jeres bestemmelser fremgår af et gyldigt testamente.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I ikke opretter testamente, vil arven ved længstlevendes død blive fordelt efter reglerne i den nye arvelovs § 15.

Hvis den længstlevende ikke efterlader sig livsarvinger og ikke har giftet sig igen, skal boet efter længstlevende deles med halvdelen til hver ægtefælles arvinger, f. eks. søskende og søskendebørn. Er der ved længstlevendes død kun arvinger efter den ene af ægtefællerne, arver de det hele.

Når I hverken har særbørn eller fællesbørn - og dermed heller ikke børnebørn, oldebørn osv. - kan I bestemme over samtlige de værdier, der måtte blive tilbage efter den sidste af jer. I kan fx indsætte slægtninge, gode bekendte eller velgørende institutioner til at arve den længstlevendes formue.

Ønsker I i fællesskab at træffe sådanne bestemmelser, kan I oprette et gensidigt notartestamente, hvor

1) den længstlevende af jer arver alle den andens værdier, og

2) hvor I i fællesskab bestemmer, hvem der skal have de værdier, der måtte være tilbage, når den længstlevende af jer dør.

Hvis I tillige ønsker at træffe bestemmelser om at bestemte personer eller institutioner skal arve bestemte pengebeløb eller bestemte genstande, skal I bestille formular nr. 256L, hvor der er indsat plads til såkaldte sumlegater og genstandslegater.

Den længstlevende af jer får mulighed for at ændre på jeres fælles beslutninger, men længstlevende kan kun gøre det ved at oprette et nyt testamente.

Formularen indeholder også en bestemmelse om, at arven skal tilhøre jeres arvinger som kombinationssæreje, dvs. at arven ikke skal deles med arvingens ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Arven skal heller ikke indgå i boet, hvis arvingens ægtefælle dør først. Arven bliver fælleseje, hvis arvingen dør før sin ægtefælle. I kan selv bestemme om jeres arvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til fælleseje. Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet.

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

I får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfiler straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når I har udfyldt formularen og genparten, kan I bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt. Og når det er gjort, er testamentet gyldigt.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen