254 Ægtepagt om ophævelse af særeje

Ægtepagt

En ægtepagt om særeje skal ophæves ved en ny ægtepagt. Med denne formular kan I ophæve særejet, og aftale, at alt fremover skal tilhøre jer som fælleseje.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I har særeje i henhold til bestemmelse herom i testamente eller i et gavebrev, kan I som udgangspunkt ikke ophæve dette særeje, idet dette vil stride mod arveladers eller gavegivers ønske.

I kan dog ophæve særejet ved en ny ægtepagt, hvis der er tilladelse hertil i testamentet eller gavebrevet.

Hvis gavegiver lever endnu, kan I også ophæve særejet ved at oprette en ny ægtepagt med gavegivers samtykke.

Hvis jeres særeje er etableret ved en ægtepagt, kan I altid ophæve dette særeje ved en ny ægtepagt, nemlig en ægtepagt, hvor I aftaler, at alt, hvad der hidtil har tilhørt jer som særeje, fremover skal tilhøre jer som fælleseje.

Men inden I gør det, bør I blandt andet stille jer selv og hinanden følgende spørgsmål:

1) Får vi begge en positiv nettobodel i formuefællesskabet?

2)
Kan vi få større fordele ved at ændre særejet til et skilsmissesæreje (i form af kombinationssæreje) - hvis det da ikke allerede er et sådant?

I skal naturligvis træffe valget ud fra jeres helt konkrete forhold, og resulterer det i, at I fastholder ønsket om fælleseje, kan I bestille en formular til at ophæve det hidtidige særeje. Sammen med ægtepagten modtager I en praktisk vejledning, så I kan få jeres aftale tinglyst - og dermed gjort gyldig.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.

Ønsker I at få ophævet jeres særeje, kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr. (Fra d. 01.01.2023 1.850 kr.)


Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. I vil få langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Desuden sørger advokaten for tinglysningen af ægtepagten. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen