254 Ægtepagt om ophævelse af særeje

Ægtepagt

En ægtepagt om særeje skal ophæves ved en ny ægtepagt. Med denne formular kan I ophæve særejet, og aftale, at alt fremover skal tilhøre jer som fælleseje.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I har særeje i henhold til bestemmelse herom i testamente eller i et gavebrev, kan I som udgangspunkt ikke ophæve dette særeje, idet dette vil stride mod arveladers eller gavegivers ønske.

I kan dog ophæve særejet ved en ny ægtepagt, hvis der er tilladelse hertil i testamentet eller gavebrevet.

Hvis gavegiver lever endnu, kan I også ophæve særejet ved at oprette en ny ægtepagt med gavegivers samtykke.

Hvis jeres særeje er etableret ved en ægtepagt, kan I altid ophæve dette særeje ved en ny ægtepagt, nemlig en ægtepagt, hvor I aftaler, at alt, hvad der hidtil har tilhørt jer som særeje, fremover skal tilhøre jer som fælleseje.

Men inden I gør det, bør I blandt andet stille jer selv og hinanden følgende spørgsmål:

1) Får vi begge en positiv nettobodel i formuefællesskabet?

2)
Kan vi få større fordele ved at ændre særejet til et skilsmissesæreje (i form af kombinationssæreje) - hvis det da ikke allerede er et sådant?

I skal naturligvis træffe valget ud fra jeres helt konkrete forhold, og resulterer det i, at I fastholder ønsket om fælleseje, kan I bestille en formular til at ophæve det hidtidige særeje. Sammen med ægtepagten modtager I en praktisk vejledning, så I kan få jeres aftale tinglyst - og dermed gjort gyldig.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.

Ønsker I at få ophævet jeres særeje, kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen