253 Ægtepagt om ændring af fuldstændigt særeje til kombinationssæreje

Ægtepagt

Har I en ægtepagt om særeje fra før 1990 eller i øvrigt en ægtepagt om fuldstændigt særeje, bør I absolut overveje at ændre særejetypen.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis du eller din ægtefælle ejer værdier som særeje ifølge en ægtepagt, som I har oprettet før d. l. oktober 1990, bør I overveje at få ændret særejet fra fuldstændigt særeje til ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Indtil 1. oktober 1990 kunne der udelukkende oprettes en slags særeje - nemlig fuldstændigt særeje - og denne særejeform har nogle store ulemper for den efterlevende ægtefælle, hvis den førstafdøde efterlader sig livsarvinger.

Hvis I efter d. 01.10.1990 har oprettet ægtepagt om fuldstændigt særeje, kan denne formular også benyttes til at ændre særejetypen.

Når en ægtefælle dør, skal værdierne i vedkommendes fuldstændige særeje fordeles med 1/2 til ægtefællen og 1/2 til den afdødes livsarvinger. Den efterlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med fuldstændigt særeje.

Hvis I ændrer særejetypen til skilsmissesæreje i form af kombinationssæreje, bliver den førstafdødes særeje til fælleseje ved død.


Dette medfører følgende 2 fordele for den længstlevende:

  1. Den længstlevende får i tilfælde af skifte af boet ret til boslod (dvs. halvdelen) af den afdødes formue. Den længstlevende har desuden legal arveret til 1/2 af den anden halvdel, således at den længstlevende på et skifte med førstafdødes livsarvinger i alt får 3/4 af den afdødes skilsmissesæreje, medens livsarvingerne skal dele 1/4.

  2. Den længstlevende kan sidde i uskiftet bo, hvis han eller hun ønsker dette. Denne ret gælder ubetinget, hvis der kun er fællesbørn, medens førstafdødes eventuelle særbørn skal samtykke til hensidden i uskiftet bo.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.
Ønsker I at få ændret jeres fuldstændige særeje til kombinationssæreje, kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr. (Fra d. 01.01.2023 1.850 kr.)

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. I vil få langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Desuden sørger advokaten for tinglysningen af ægtepagten. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen