253 Ægtepagt om ændring af fuldstændigt særeje til kombinationssæreje

Ægtepagt

Har I en ægtepagt om særeje fra før 1990 eller i øvrigt en ægtepagt om fuldstændigt særeje, bør I absolut overveje at ændre særejetypen.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis du eller din ægtefælle ejer værdier som særeje ifølge en ægtepagt, som I har oprettet før d. l. oktober 1990, bør I overveje at få ændret særejet fra fuldstændigt særeje til ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Indtil 1. oktober 1990 kunne der udelukkende oprettes en slags særeje - nemlig fuldstændigt særeje - og denne særejeform har nogle store ulemper for den efterlevende ægtefælle, hvis den førstafdøde efterlader sig livsarvinger.

Hvis I efter d. 01.10.1990 har oprettet ægtepagt om fuldstændigt særeje, kan denne formular også benyttes til at ændre særejetypen.

Når en ægtefælle dør, skal værdierne i vedkommendes fuldstændige særeje fordeles med 1/2 til ægtefællen og 1/2 til den afdødes livsarvinger. Den efterlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med fuldstændigt særeje.

Hvis I ændrer særejetypen til skilsmissesæreje i form af kombinationssæreje, bliver den førstafdødes særeje til fælleseje ved død.


Dette medfører følgende 2 fordele for den længstlevende:

  1. Den længstlevende får i tilfælde af skifte af boet ret til boslod (dvs. halvdelen) af den afdødes formue. Den længstlevende har desuden legal arveret til 1/2 af den anden halvdel, således at den længstlevende på et skifte med førstafdødes livsarvinger i alt får 3/4 af den afdødes skilsmissesæreje, medens livsarvingerne skal dele 1/4.

  2. Den længstlevende kan sidde i uskiftet bo, hvis han eller hun ønsker dette. Denne ret gælder ubetinget, hvis der kun er fællesbørn, medens førstafdødes eventuelle særbørn skal samtykke til hensidden i uskiftet bo.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.
Ønsker I at få ændret jeres fuldstændige særeje til kombinationssæreje, kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen