252RE Ægtepagt om rent fuldstændigt særeje med engelsk oversættelse

Ægtepagt

Med en ægtepagt om rent fuldstændigt får I hver særeje om alt, hvad I ejer, og I bestemmer selv, hvad I vil være fælles om.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvognBestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I ikke opretter ægtepagt, får I formuefællesskab.

Det betyder, at I i tilfælde af separation eller skilsmisse normalt skal dele alt, hvad I ejer,

I stedet for det rene formuefællesskab, kan du og din ægtefælle - eller kommende ægtefælle - sikre jer selv og hinanden ved at vælge en særejeordning

En ægtepagt om rent fuldstændigt særeje indebærer, at alt, hvad I ejer ved ægteskabets indgåelse, og alt, hvad I hver for sig erhverver under ægteskabet, bliver den pågældendes fuldstændige særeje.

Hvis det fuldstændige særeje kun skal omfatter de ejendele, som I ejer på nuværende tidspunkt, samt de ejendele, som I måtte erhverve i fremtiden ved arv eller gave, skal I vælge formular nr. 252D

Hvis det fuldstændige særeje kun skal omfatte konkrete specificerede ejendele eller en brøkdel af jeres respektive nettoformuer, skal I vælge formular nr. 252K

Fuldstændigt særeje er særeje ikke kun særeje ved separation eller skilsmisse, men også ved en af ægtefællers død.

Dette betyder, at den længstlevende af jer ikke kan sidde i uskiftet bo. Førstafdøde bo skal skiftes og den længstlevende arver 1/2 og førstafdødes livsarvinger arver 1/2 af boet. Hvis førstafdøde ikke efterlader sig livsarvinger, arver længstlevende det hele.

Selv om I har en ren særejeordning, er der som nævnt intet til hinder for, at I køber nye ejendele - f. eks. et hus eller en bil - i lige sameje. De værdier, som købes i lige sameje, skal ligedeles ved ægteskabets opløsning - ganske som om disse ting tilhørte jer i formuefællesskab. Ved den rene særejeordning bestemmer I selv, hvad I vil være fælles om.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.

Ønsker I at indgå en aftale om rent fuldstændigt særeje, inden I gifter jer - eller eventuelt efter I er blevet gift - kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 400 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr. (Fra d. 01.01.2023 1.850 kr.)

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.
Bestil denne formular


Pris: 400,- DKKTilbage til listen