Indkøbsvogn
252K Ægtepagt om fuldstændigt særeje vedrørende konkrete ejendele

 

Ægtepagt

For mange par kan det være en god ide at aftale konkrete undtagelser fra formuefællesskabet.

Pris:  350,-

Læg i indkøbsvogn  Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I ikke opretter ægtepagt, har I formuefællesskab under ægteskabet.

Det betyder, at I i tilfælde af separation eller skilsmisse skal dele alt, hvad I ejer, herunder også det, som I hver for sig ejede ved ægteskabets indgåelse, og det, som I under ægteskabet måtte have erhvervet ved arv eller gave. 

Hvis I ønsker at konkrete ejendele ikke skal indgå i formuefællesskabet, kan I benytte denne ægtepagtsformular.

Det kan f. eks. være en konkret fast ejendom, et konkret motorkøretøj, en konkret obligations- eller aktiebeholdning eller en konkret virksomhed.

Formularen kan også benyttes, hvis I ønsker at gøre en eller flere af jeres pensionsordninger til særeje, således at det er sikkert, at den ikke skal deles ved separation eller skilsmisse. Man slipper således for diskussionerne om, hvorvidt pensionsordningen er rimelig eller urimelig. Hvis pensionsordningen - herunder evt. også fremtidige indskud - gøres til særeje, har den anden ægtefælle ikke ret til såkaldt fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation.

Hvis I ønsker at særejet skal omfatte alt, hvad I ejer på nuværende tidspunkt, samt alt hvad I erhverver i fremtiden ved arv eller gave, skal I vælge formular nr. 252D

Hvis I ønsker, at særejet skal omfatte alt, hvad I måtte erhverve under ægteskabet, altså ikke blot erhvervelser ved arv eller gave, men også andre erhvervelser, f. eks. alt hvad der spares op af lønindtægter, skal I vælge en ægtepagt om rent fuldstændigt særeje, som har formular nr. 252R

Fuldstændigt særeje er særeje ikke kun særeje ved separation eller skilsmisse, men også ved en af ægtefællers død.

Dette betyder, at den længstlevende af jer ikke kan sidde i uskiftet bo med den ejendele, der er fuldstændigt særeje. Førstafdøde bo skal skiftes og den længstlevende arver 1/2 og førstafdødes livsarvinger arver 1/2 af boet. Hvis førstafdøde ikke efterlader sig livsarvinger, arver længstlevende det hele.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. I vil få langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Desuden sørger advokaten for tinglysningen af ægtepagten. Prisen er 3.250 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 2.950 kr.

Formularen kan kun anvendes, hvis manden ved ægteskabets indgåelse har eller havde domicil (fast og varig bopæl) i Danmark. Det er ligegyldigt, hvor hustruen har domicil, eller hvor brylluppet finder sted.

Ønsker I at indgå en aftale om fuldstændigt særeje vedr. konkrete ejendele, inden I gifter dig - eller eventuelt efter I er blevet gift - kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.660 kr.Bestil denne formularTilbage til listenPris: 350 kr.
Sådan bestiller du
1. Klik på formularens navn i oversigten.

2. Du kommer så frem til en side, hvor du kan læse mere om den konkrete formular og bestille den.

3. Du modtager straks formularen som wordfil vedlagt vejledning i udfyldelsen.

Du har 30 dages fortrydelsesret hos Familieadvokaten.dk. Returner blot de købte formularer - så returnerer vi betalingen.