251RE Ægtepagt om rent kombinationssæreje med engelsk oversættelse

Ægtepagt

Med en ægtepagt om rent kombinationssæreje får I hver særeje om alt, hvad I ejer, og I bestemmer selv, hvad I vil være fælles om.

Pris: 400,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis I ikke opretter ægtepagt, får I formuefællesskab om alt, hvad I ejer - nu og i fremtiden. Det betyder, at I i tilfælde af separation eller skilsmisse normalt skal dele alt, hvad I ejer.

I stedet for det rene formuefællesskab, kan du og din ægtefælle - eller kommende ægtefælle - sikre jer selv og hinanden ved at vælge enten

delvist
kombinationssæreje, som I kan læse mere om på emne nr. 251D, eller

kombinationssæreje om enkelte konkrete ejendele, emne nr. 251K

et rent kombinationssæreje (denne formular).

Ved det rene kombinationssæreje får særeje om alt, hvad I ejer, herunder også det, som I sparer op under ægteskabet af jeres løn eller anden arbejdsindkomst, eller som I måtte vinde i lotto eller andet spil.

Opsparing under ægteskabet bliver derimod fælleseje, hvis I vælger delvist kombinationssæreje (formular nr. 251D) eller kombinationssæreje om konkrete ejendele (formular nr. 251K).

Det rene kombinationssæreje bevirker følgende:
  1. at I hver især kan være sikre på at beholde alt, hvad I medbringer - eller allerede har medbragt - i ægteskabet, samt alt, hvad I erhverver under ægteskabet, i tilfælde af en separation eller en skilsmisse. Intet skal deles, medmindre I hen ad vejen erhverver noget i sameje.

  2. at I kan beholde jeres særeje-ejendele, hvis den anden ægtefælle afgør ved døden.

  3. at I gensidigt får sikret den længstlevende godt ved død. I den situation bliver værdierne i førstafdødes særeje nemlig automatisk til fælleseje, således at den længstlevende kan sidde i uskiftet bo, mens længstlevendes særejeværdier skifter fra at være skilsmissesæreje til at være fuldstændigt særeje, og derfor ikke skal indgå i det uskiftede bo.

Hvis særejet også skal være særeje for den førstafdøde, således at den længstlevende ikke kan sidde i uskiftet bo, skal I vælge en af vore formularer til fuldstændigt særeje.

Selv om I har en ren særejeordning, er der som nævnt intet til hinder for, at I køber nye ejendele - f. eks. et hus eller en bil - i lige sameje. De værdier, som købes i lige sameje, skal ligedeles ved ægteskabets opløsning - ganske som om disse ting tilhørte jer i formuefællesskab. Ved den rene særejeordning bestemmer I selv, hvad I vil være fælles om.

Formularen kan kun anvendes, hvis I er omfattet af dansk familieformueret, og der er I, hvis

  1. I begge boede i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  2. I begge først boede samtidigt i Danmark efter indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  3. I begge var statsborgere i Danmark ved indgåelsen af ægteskabet, eller - hvis denne betingelse ikke er opfyldt -
  4. I begge havde den tætteste tilknytning til Danmark ved indgåelsen af ægteskabet.

Selv om I efter ovenstående regler er omfattet af dansk familieformueret, gælder dette ikke, hvis I har aftalt, at I vil være omfattet af et andet lands formueordning. En sådan aftale skal normalt indgås ved ægtepagt og mindst en af jer skal have bopæl eller være statsborger i det pågældende land.

Hvis I begge er nordiske statsborgere og også var det ved ægteskabets indgåelse, gælder loven i den af de nordiske stater, hvor parterne ved ægteskabets indgåelse bosatte sig. Har begge ægtefæller senere bosat sig i en anden af staterne og boet der i mindst 2 år, anvendes denne stats lov i stedet. Har begge ægtefæller tidligere under ægteskabet været bosat der, eller er begge ægtefæller statsborgere der, anvendes denne stats lov dog, så snart ægtefællerne bosætter sig i denne stat. De omtalte regler for nordiske statstborgere finder ikke anvendelse på registreret partnerskab og ægteskab mellem to personer af samme køn. I disse tilfælde gælder de generelle lovvalgsregler.

Det er ligegyldigt, hvor brylluppet finder sted.

I kan ved ægtepagt aftale, at dansk familieformuret skal finde anvendelse, hvis mindst en af jer er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark.

Ønsker I at indgå en aftale om rent kombinationssæreje, inden I gifter dig - eller eventuelt efter I er blevet gift - kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med formularen modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.750 kr. (Fra d. 01.01.2023 1.850 kr.)

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. I vil få langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Desuden sørger advokaten for tinglysningen af ægtepagten. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.
Bestil denne formular


Pris: 400,- DKKTilbage til listen