Indkøbsvogn
250S Ægtepagt om deling af samtlige kapital- og ratepensioner m.v.

 

Ægtepagt

Hvis I ønsker, at samtlige jeres kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal ligedeles ved separation og skilsmisse, skal I oprette en ægtepagt herom.

Pris:  350,-

Læg i indkøbsvogn  Bestil denne formular


Om denne formular:
 

Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer  i lov om ægteskabets retsvirkninger, som indebærer, at rimelige pensionsordninger ikke skal deles ved separation eller skilsmisse, uanset ægteskabets varighed, og at urimelige pensionsordninger skal deles, hvis ægteskabet har varet mere end 5 år. De nye regler, som trådte i kraft d. 01.01.2007, indebærer, at kapital- og ratepensioner for i alt ca. 650 mia. kr. er blevet trukket ud af formuefællesskabet. Du kan læse mere om de nye regler på emne nr. 574.

Hvis I ønsker, at jeres kapital- og ratepensioner m.v. fortsat skal  være fælles og deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, bør I oprette en ægtepagt herom.  I kan til dette formål bestille denne formular, som er beregnet til ægtepar, som udelukkende har kapital- og ratepensioner. Hvis den ene af jer eller I begge har rentepensioner, dvs. pensionsordninger, der giver ret til en løbende livsvarige ydelser, f. eks. tjenestemandspensioner, pensionskassepensioner, livrenter og overlevelsesrenter, og den ene eller begge tillige har kapital- og ratepensioner, kan I bestille formular nr. 250O. Hvis ægtepagten alene skal angå konkrete specielt angivne kapital- og ratepensioner, skal I bestille formular 250K.

Formularen indeholder en aftale om deling ikke blot af jeres kapital- og ratepensioner, men også af jeres aldersopsparinger og aldersforsikringer, selvpensioneringskonti, indeksordninger, der er tegnede som rateordninger, og indeståender i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Aftalen om deling skal også gælde fremtidige indskud på ovennævnte pensionsordninger, indtægterne af ovennævnte pensionsordninger, samt udbetalingerne fra disse, uanset om udbetalingerne er sket før eller efter d. 01.01.2007, samt hvad der måtte træde i stedet for de udbetalte beløb. Hvis I i fremtiden måtte få andre pensionsordninger af de anførte typer, skal disse også fortsat indgå  i delingen af fællesboet ved skifte i anledning af separation eller skilsmisse.

I kan ikke i ægtepagten aftale deling af rentepensioner, dvs. pensionsordninger, der giver ret til en løbende livsvarige ydelser, f. eks. tjenestemandspensioner, pensionskassepensioner, livrenter og overlevelsesrenter. Hvis den ene af jer har en sådan rentepension med løbende livsbetingede ydelser, og den anden af jer har kapital- og ratepensioner,  bør I ikke indgå aftale om, at samtlige kapital- og ratepensioner skal ligedeles, da det vil give den af jer, der har rentepensionen en urimelig fordel. I kan imidlertid lade værdien af disse rentepensioner indgå i en pensionssammenligning, således at der kun skal ske ligedeling af jeres kapital- og ratepensioner i det omfang værdien af den ene ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner, overstiger værdien af den anden ægtefælles samlede pensioner, herunder rentepensioner - se nærmere formular nr. 250O. I kan også  indgå aftale om, at konkrete kapital- og ratepensioner fortsat skal ligedeles ved separation eller skilsmisse - se nærmere formular nr. 250K

Formularen kan kun anvendes, hvis manden ved ægteskabets indgåelse havde domicil (fast og varig bopæl) i Danmark. Det er ligegyldigt, hvor hustruen havde domicil, eller hvor brylluppet  fandt sted.

Ønsker I at indgå en aftale om deling af samtlige jeres kapital- og ratepensioner m.v., kan I bestille denne formular, som I modtager som word-fil få sekunder efter bestillingen.

Sammen med ægtepagten modtager I en udførlig gennemgang af formularens enkelte paragraffer.

Der medfølger desuden en udførlig vejledning i den digitale tinglysning i Personbogen.

Formularen koster 350 kr. incl. moms, og den kan kun bestilles og betales elektronisk.

Tinglysningsafgiften er på 1.660 kr.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres ægtepagt online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. I vil få langt flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Desuden sørger advokaten for tinglysningen af ægtepagten. Prisen er 3.250 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 2.950 kr.Bestil denne formularTilbage til listenPris: 350 kr.
Sådan bestiller du
1. Klik på formularens navn i oversigten.

2. Du kommer så frem til en side, hvor du kan læse mere om den konkrete formular og bestille den.

3. Du modtager straks formularen som wordfil vedlagt vejledning i udfyldelsen.

Du har 30 dages fortrydelsesret hos Familieadvokaten.dk. Returner blot de købte formularer - så returnerer vi betalingen.