246 Begunstigelse af samlever i pensioner og forsikringer

Begunstigelse af samlever

Hvis du vil sikre din efterlevende samlever, skal du indsætte vedkommende som begunstiget i dine pensioner og forsikringer. Din samlever falder nemlig ikke ind under begrebet "mine nærmeste pårørende".

Pris: 200,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis du ønsker at sikre din samlever, hvis du skulle dø først, kan du indsætte din samlever som begunstiget til dine pensioner samt i dine eventuelle ulykkes- og livsforsikringer uden fradragsret, fx gruppeliv via din fagforening eller arbejdsgiver.

Undlader du at indsætte din samlever som begunstiget i de omtalte opsparings- og forsikringsordninger, bliver pengene i stedet udbetalt til dine børn, og hvis du ikke efterlader dig børn, bliver pengene udbetalt til dine arvinger ifølge testamente eller ifølge loven, fx dine forældre eller søskende. Din samlever falder nemlig ikke ind under begrebet "mine nærmeste pårørende", som er langt den mest udbredte standardklausul.

Selv om du har begunstiget din samlever i et testamente - (fx et af de testamenter, du kan bestille via denne linje, se emne nr. 244 og emne nr. 245 ) - har du behov for at indsætte din samlever som begunstiget i de omtalte pensioner og forsikringer. Dels får samleveren ikke andel i disse midler, hvis du har børn, for pensionerne og forsikringerne udbetales uden om dit dødsbo direkte til dine børn, og dels får samleveren en stor fordel, hvis du ikke har børn, idet pensionerne og forsikringerne udbetales uden om dit dødsbo direkte til samleveren – og dermed uden om dine eventuelle kreditorer!

Du kan kun indsætte din samlever som begunstiget i de omtalte ordninger, hvis du bor sammen med vedkommende på det tidspunkt, hvor indsættelsen finder sted.

Da loven ikke stiller krav om, at der skal være tale om en samlever i et egentligt parforhold, kan dokumenterne også benyttes til at begunstige en anden person, som du bor sammen med, fx en af dine søskende.

Hvis du har børn, kan de forlange at få en del af pensionsmidlerne eller forsikringssummerne, såfremt værdierne i dit dødsbo sammenlagt med værdien af dine forsikringer og pensionsordninger ikke rækker til deres såkaldte tvangsarv. Men du kan begrænse risikoen for sådanne angreb ved at gøre begunstigelsen af din samlever uigenkaldelig, og det får du mulighed for i alle tre dokumenter. Du behøver ikke være bange for at gøre begunstigelsen uigenkaldelig, for skulle jeres forhold gå i stykker, kan du i stedet indsætte din næste samlever eller en anden som begunstiget.

Da vi ikke kan vide, hvad du har af pensions- og forsikringsordninger, har vi udformet tre dokumenter til begunstigelse af din samlever. Nemlig:

246 A: Dokument til begunstigelse af samlever i kapitalpensioner, herunder aldersopsparinger og aldersforsikringer

246 B: Dokument til begunstigelse af samlever i ratepensioner og rateforsikringer

246 C: Dokument til begunstigelse af samlever i ulykkes- og livsforsikringer uden fradragsret.

De tre dokumenter kan kun bestilles samlet og de koster i alt 200 kr. inkl. moms og forsendelse. Der medfølger en juridisk gennemgang af dokumenterne.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.
Bestil denne formular


Pris: 200,- DKKTilbage til listen