245SBHL Gensidigt testamente til samlevende, hvor den ene har særbørn, som skal arve dem begge

Testamente

Hvis du og din samlever vil sikre hinanden bedst muligt i tilfælde af død, kan I begunstige hinanden mest muligt i et testamente. I kan samtidigt sikre, at arven efter jer ved længstlevendes død tilfalder den enes særbørn - uanset hvem der dør sidst.

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Denne formular er beregnet til samlevende, hvor den ene har et eller flere særbørn, og hvor de samlevende ikke har andre børn.

Formularen er ikke beregnet til samlevende, hvor begge har særbørn, eller hvor der også er fællesbørn.

Hvis I har sammenbragte børn og ønsker at sikre længstlevende bedst muligt, og desuden ønsker at arven ved længstlevendes død skal fordeles ligeligt mellem særbørnene/fællesbørnene, kan I evt. bestille formular nr. 245MLSB: Gensidigt testamente mellem samlevende med ligedeling mellem sammenbragte børn.

Hvis I har et eller flere fællesbørn, som skal arve mest muligt, og den ene af jer eller I begge har et eller flere særbørn, som skal arve mindst muligt, kan I evt. bestille formular nr. 245FBSB: Gensidigt testamente mellem samlevende - mest muligt til fællesbørn - mindst muligt til særbørn.

Testamentet indeholder bestemmelse om, at den længstlevende skal arve mest muligt. Længstlevende vil således få 7/8 af førstafdødes bo, hvis parterne har levet sammen i de sidste 2 år før dødsfaldet.

Testamenter indeholder desuden bestemmelser om, at arven efter længstlevende ægtefælles død skal tilfalde særbørnene - uanset hvem af jer, der dør sidst.

Testamentet indeholder en bestemmelse om, at den arv, der til sin tid tilfalder livsarvingerne, skal tilhøre dem som såkaldt ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Det samme skal gælde livs- og ulykkesforsikringssummer samt pensioner, som måtte blive udbetalt til livsarvingerne. I kan selv bestemme, om jeres arvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til fælleseje.

Kombinationssæreje
indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 75% til jeres svigerbørn og 25% til jeres børnebørn.

Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dette indebærer, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 50% til jeres svigerbørn og 50% til jeres børnebørn.

Endeligt er det muligt at bestemme, at arven skal tilfalde børnene som fuldstændigt særeje med successionsrækkefølge, og det vil medføre, at arven efter jer ved jeres børns død før deres ægtefæller skal fordeles med 12,5% til jeres svigerbørn og 87,50% til jeres børnebørn.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet. Gennemgangen fylder 6 A4-sider.

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Ved underskrift for notaren skal der tillige betales et gebyr til skifteretten på 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når I har udfyldt formularen og genparten, kan I bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt. Og når det er gjort, har I fået arveret efter hinanden!

Hvis I ønsker at begunstige hinanden på jeres respektive livsforsikringer og pensionsordninger, skal dette ske ved særskilte begunstigelseserklæringer. Du kan på emne nr. 246 læse mere herom.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen