244 Gensidigt testamente til samlevende uden børn

testamente

Hvis du og din samlever ønsker at få arveret efter hinanden, kan det kun gøres på én måde. Nemlig ved, at I begunstiger hinanden i et testamente!

Pris: 350,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Som samlevere får I ingen automatisk arveret efter hinanden, og det gælder uanset, om I lever sammen i fx 5, 20 eller for den sags skyld i 100 år.

Når ingen af jer har børn, vil arven efter den af jer, som dør først, tilfalde den afdødes forældre, og hvis de er døde, den afdødes søskende og søskendebørn.

Testamenter indeholder en bestemmelse om, at I gensidigt begunstiger hinanden med alt, hvad I hver især ejer.

Hvis længstlevende dør uden at efterlade sig ægtefælle eller livsarvinger, skal boet efter længstlevende deles med halvdelen til førstafdødes arvinger efter loven og halvdelen til længstlevendes arvinger efter loven. Det er dog også muligt at indsætte navngivne personer eller institutioner som arvinger efter den længstlevende.

Formularen indeholder også en bestemmelse om, at arven skal tilhøre jeres arvinger som kombinationssæreje, dvs. at arven ikke skal deles med arvingens ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Arven skal heller ikke indgå i boet, hvis arvingens ægtefælle dør først. Arven bliver delingsformue, hvis arvingen dør før sin ægtefælle. I kan selv bestemme om jeres arvinger skal have mulighed for at ændre særejebestemmelsen til en anden type særeje eller til delingsformue. Det er også muligt at bestemme, at arven skal tilhøre arvingerne som fuldstændigt særeje, dvs. særeje både ved separation, skilsmisse og død.

Der medfølger en udførlig gennemgang af hver enkelt bestemmelse i testamentet

Der medfølger desuden en praktisk vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 350 kr. incl. moms. Notarialgebyret til skifteretten udgør 300 kr.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfiler straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Når I har udfyldt formularen og genparten, kan I bestille tid til underskrift af testamentet hos notaren - dvs. en medarbejder under byretten - og underskrive jeres testamente personligt. Og når det er gjort, har I fået arveret efter hinanden!

Hvis I ønsker at begunstige hinanden på jeres respektive livsforsikringer og pensionsordninger, skal dette ske ved særskilte begunstigelseserklæringer. Du kan på emne nr. 246 læse mere herom.

Hvis I ønsker at skræddersy jeres testamente online med advokatbistand, kan du gå ind på MinAdvokat.dk. Du vil få flere muligheder for individuelle bestemmelser og gennemgang af udkastet med advokat. Prisen er 3.750 kr. incl. moms. Medlemmer af MinFamilieadvokat får 300 kr. i rabat, og så er prisen 3.450 kr.Bestil denne formular


Pris: 350,- DKKTilbage til listen