243 Samejeoverenskomst om fast ejendom

Samejeoverenskomst

Ejer I fast ejendom i fællesskab, bør I på forhånd aftale juridisk forpligtende regler for alle de konflikt-situationer, der kan opstå.

Pris: 300,-

Læg i indkøbsvogn Bestil denne formular


Om denne formular:

Hvis du og din samlever - eller for den sags skyld en hvilken som helst anden person - ejer en fast ejendom i fællesskab, dvs. i sameje, gør I klogt i at aftale nogle detaljerede og bindende regler for de konflikt-situationer, der kan opstå. Undlader I at aftale sådanne regler, risikerer I at komme til at stå i en særdeles vanskelig - og ofte bekostelig - situation, hvis I på et tidspunkt bliver uenige. For eksempel:

1)
Om jeres indbyrdes betalinger til villaen, ejerlejligheden eller fritidshuset.

2)
Om jeres eventuelle pengekrav på hinanden.

3)
Om jeres gensidige opsigelsesfrist.

4)
Om jeres muligheder for at købe hinanden ud - såvel ved en uenighed som ved død.

I stedet for denne usikkerhed, bør I på forhånd aftale juridisk forpligtende regler for alle de konflikt-situationer, der kan opstå, når to personer ejer fast ejendom i fællesskab. Men der skal være tale om meget præcise regler, hvor hele det juridiske grundlag er tænkt grundigt igennem.

Samejeoverenskomsten indeholder bestemmelser om følgende:

§ 1: Køb og finansiering
§ 2: Fordeling af driftsudgifter
§ 3: Salg og pantsætning
§ 4: Beslutninger
§ 5: Forbedringer
§ 6: Opsigelse
§ 7: Vurdering
§ 8: Køberet/anvisningsret
§ 9: Intern auktion
§ 10: Skøde
§ 11: Salg til tredjemand
§ 12: Dødsfald
§ 13: Tinglysning
§ 14: Meddelelser
§ 15: Ægteskab
§ 16: Ændringer
§ 17: Underskrift i to eksemplarer


Ønsker I at aftale et juridisk gennemtænkt sæt af regler som et sikkerhedsnet under jeres medejerskab af en fast ejendom, kan I bestille en samejeoverenskomst - klar til udfyldning og jeres personlige underskrifter.

Hvis I ejer en andelsbolig i fællesskab, kan I bestille formular nr. 243A: Samejeoverenskomst om andelsbolig

Formularen koster 300 kr. incl. moms.

I får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.Bestil denne formular


Pris: 300,- DKKTilbage til listen