234N Børnetestamente - én opretter - oprettet for notar

 

Børnetestamente

Med et børnetestamente udpeger du de personer, som du anser for bedst egnede til at varetage opdragelsen af dit barn/dine børn i tilfælde af din død.

Pris:  240,-

Læg i indkøbsvogn  Bestil denne formular


Om denne formular:

Ønsker du at sikre dit barn nogle trygge vilkår i gode og velkendte omgivelse i tilfælde af, at du skulle dø før dit barn/dine børn fylder 18 år, bør du oprette et børnetestamente.

Nemlig et dokument, hvor du peger på den eller de personer - eventuelt i vægtet rækkefølge - som du anser for bedst egnede til at varetage opdragelsen af dit barn/dine børn i tilfælde af din død. Du kan indsætte en enlig, et ægtepar eller et samlevende par.

Barnets/børnenes anden forælder har fra d. 01.03.2016 ikke længere en lovbestemt fortrinsstilling. Ifølge forarbejderne til lovændringen vil det fortsat indgå med betydelig vægt ved afgørelsen om placeringen af forældremyndigheden, at den efterlevende er barnets eneste tilbageværende forælder.

Du kan anvende børnetestamentet, uanset om du har eneforældremyndigheden over dit barn/dine børn eller om I har fælles forældremyndighed.

Familieretshuset vil normalt følge bestemmelserne i dit børnetestamente, men den anden forælders ret skal respekteres.

Ønsker du en detaljeret formular til et børnetestamente, kan du bestille den - klar til udfyldning og din personlige underskrift.

Der medfølger en udførlig vejledning i oprettelse af testamenter for notar samt en oversigt over notarialkontorer i Danmark med angivelse af telefonnumre og åbningstider.

Formularen koster 240 kr. incl. moms.

Du får automatisk tilsendt dokumenterne som wordfil straks efter, at bestillingen er nået igennem til os.

Dette dokumentet er beregnet til underskrift for en notar
, hvilket koster et gebyr på 300 kr. til skifteretten.

Da børnetestamentet oprettes for en notar, indeholder testamentet en bestemmelse om, at den eller de personer, der får forældremyndigheden, skal kunne anvende et bestemt beløb pr. måned , f. eks. 4 gange normalbidragets grundbeløb, af barnets arv til barnets forsørgelse. En sådan bestemmelse kan ikke indsættes i et børnetestamente, som oprettes formløst.Bestil denne formular


Pris: 240,- DKKTilbage til listen