233 Aftale om (forhøjet) børnebidrag

 

Aftale om (forhøjet) børnebidrag

Hvis du indgår en frivillig aftale, kan du betale et højere børnebidrag - som regel med fuld fradragsret. Aftalen skal dog udformes på en særlig måde.

Pris:  250,-

Læg i indkøbsvogn  Bestil denne formular


Om denne formular:

Som forælder skal du forsørge dit barn, og denne privatretlige forsørgelsespligt bliver typisk udmøntet i kroner og øre, hvis:

1) Du ikke bor fast sammen med dit barn,

2) Den anden af forældrene afholder størstedelen af udgifterne til barnets forsørgelse.

I begge situationer kan barnets anden forældre forlange, at du skal betale børnebidrag på baggrund af din aktuelle årlige brutto-indkomst.

Barnets anden forælder kan:

1) Enten anmode Familieretshuset om at udfærdige en såkaldt bidragsresolution.

2) Eller selv indgå en aftale med dig om betalingen.

Hvis du indgår en frivillig aftale, har det den fordel, at du kan betale et større bidrag til dit barn, end det Familieretshuset ville være kommet frem til, og sædvanligvis få fuldt skattefradrag for det. Du bedes være opmærksom på, at der ikke er fradragsret for aftalte børnebidrag i perioden fra samlivsophævelsen og frem til separationen. Her er der kun fradragsret for fastsatte børnebidrag.

Men uanset om du ønsker at betale det forhøjede børnebidrag, du ville være blevet pålagt, eller et større, skal jeres private aftale udformes på en ganske særlig måde. I modsat fald risikerer du og barnets anden forælder, at I afskærer jer fra senere at få bidragets størrelse reguleret efter dine aktuelle indkomstforhold.

Der medfølger udførlig gennemgang af formularens enkelte bestemmelser.

Formularen koster 250 kr. incl. moms, og er klar til afkrydsning og jeres personlige underskrifter.

Du får automatisk tilsendt formularen som wordfil straks efter at bestillingen er nået igennem til os.
Bestil denne formular


Pris: 250,- DKKTilbage til listen