890 Indsættelse af begunstigede

891 På hvilke forsikringer og pensionsordninger?

892 Sådan indsætter du begunstigede.

893 Sådan ændres en begunstigelse.

894 Hvad betyder "mine nærmeste pårørende"?

895 Får den begunstigede pengene?

896 Skal beløbet være den begunstigedes særeje?