893 Sådan ændres en begunstigelse

Hvis du ønsker at ændre en begunstigelsesklausul, skal en sådan ændring for at blive gyldig enten

1. skriftligt meddeles forsikringsselskabet eller pengeinstituttet eller

2. påtegnes policen eller pensionsopsparingsaftalen af forsikringsselskabet eller pengeinstituttet.

Du kan med andre ord ikke ændre begunstigelsen ved selv at strege klausulen over på originalpolicen og du kan normalt heller ikke ændre begunstigelsen ved at indsætte en anden begunstiget i dit testamente. Hvis du ringer til forsikringsselskabet eller pengeinstituttet og meddeler, at du ønsker klausulen ændret, får ændringen først gyldighed, når forsikringsselskabet eller pengeinstituttet har påtegnet ændringen på selve policen eller pensionsopsparingsaftalen.

Hvis den begunstigede er indsat som uigenkaldeligt begunstiget, kan du naturligvis slet ikke ændre begunstigelsen. Du kan fx som led i en bodeling indsætte din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle som uigenkaldeligt begunstiget til en del af forsikringssummen eller kapital- eller ratepensionen. Der gælder ikke særlige formkrav til selve uigenkaldelighedserklæringen, men det vil dog være klogt at give skriftlig meddelelse herom til forsikringsselskabet eller pengeinstituttet.

Har du lovligt har indsat din samlever som uigenkaldeligt begunstiget, f. eks. på en gruppelivsforsikring, bortfalder begunstigelsen formentlig alligevel, hvis I ophæver samlivet på grund af uoverensstemmelser, da samlivsophævelsen er et klart eksempel på bristende forudsætninger. Du bør dog i denne situation altid sørge for at give forsikringsselskabet meddelelse om samlivsophævelsen, og samtidigt sørge for at indsætte en anden begunstiget.

I tilfælde af separation eller skilsmisse kan du normalt også tilbagekalde selv en uigenkaldelig begunstigelse. Da der i visse tilfælde kan opstå tvivl om, hvorvidt en begunstigelse af ægtefællen skal være gældende efter en separation eller skilsmisse, bør du i disse tilfælde også altid give dit forsikringsselskab eller pengeinstitut meddelelse om, hvem der skal være begunstiget efter separationen eller skilsmissen. Dette gælder også i de tilfælde, hvor du ønsker, at din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle skal fortsætte med at være begunstiget.