310 Hvem er barnets fader?

311 Børn født før d. 1. juli 2002

312 Ordforklaring

313 Moderens oplysningspligt

314 Faderskab, hvis moderen er gift

315 Anerkendelse af faderskabet ved barnets fødsel, hvis moderen ikke er gift

316 En mands rettigheder, hvis han ikke er registreret som far.

317 Ændring af en faderskabsafgørelse

318 Faderskab, hvis barnet er blevet til ved et strafbart forhold

319 Sæddonation og rugemødre

Disse emner er skrevet af cand. jur. Eva Naur Jensen