314 Faderskab, hvis moderen er gift

Hvis en gravid kvinde er gift, når hun føder sit barn, sker der automatisk det, at hendes mand registreres som barnets far, når barnets fødsel registreres. Den automatiske registrering sker for at sikre den nemmeste sagsbehandling og fordi man går ud fra, at hendes mand med stor sandsynlighed også er far til hendes barn.

 

Den automatiske registrering sker, selv om moderen først er blevet gift kort forinden barnets fødsel. Som udgangspunkt har det altså ikke betydning, om barnet er undfanget i ægteskabet med manden.

 

I enkelte situationer kan der ikke ske automatisk registrering af faderskabet, selvom moderen er gift ved barnets fødsel. Det drejer sig om sager hvor:

 

Registreringen af kvindens ægtemand som barnets far kan anses som foreløbig i den forstand, at moderen, hendes ægtemand eller en særlig værge for barnet, frit kan anlægge en egentlig faderskabssag indtil barnet bliver seks måneder. Læs mere om fortrydelsesfristen på emne 317: Ændring af en faderskabsafgørelse.