318 Faderskab, hvis barnet er blevet til ved et strafbart forhold

Det følger af børnelovens § 10, at en mand ikke kan registreres som far til et barn, hvis barnet er blevet til ved et strafbart forhold, og ”afgørende hensyn” taler imod at registrere ham som barnets far.

 

Det vil sige, at hvis graviditeten f.eks. er resultat af en voldtægt, så er barnet blevet til ved et strafbart forhold. Hvorvidt den biologiske far i det tilfælde kan registreres som barnets retlige far afhænger blandt andet af moderens holdning til spørgsmålet. Hvis moderen trods voldtægten ønsker manden registreret som barnets far, så vil det tale for at registrere ham, selvom barnet er blevet til ved et strafbart forhold.

 

Hvis graviditeten er et resultat af et incestforhold, så er barnet også blevet til ved et strafbart forhold. I de tilfælde vil man stort set altid konkludere, at hensynet til barnet taler imod at registrere den biologiske far som barnets retlige far.

 

Generelt kan man sige, at krænkerens interesse – uanset om krænkeren ønsker faderskabet registreret eller netop ikke ønsker det – træder i baggrunden i forhold til barnets interesser.

Familieretshuset afgør, om sagen kan genoptages, og det er et krav, at der sandsynligvis vil blive udpeget en anden far under sagen.