930 Skat for boligejere

931 Ejendomsværdiskat og lejeværdi 935 Fradragsret for kurstab
932 Udlejning af værelser 936 Skat på kursgevinster på kontantlån
933 Udlejning af sommerhus 937 Skat på fortjenesten ved salg
934 Fradragsret for renter m.v. 938 Billige lån til ejendomsskatter m.v.

Beregning af ejendomsværdiskat

Beregning af skat ved udlejning af sommerhus

Beregning af skat ved udlejning af værelser i ejerbolig