935 Fradragsret for kurstab

1. Kontantlån og obligationslån.

2. Kurstab på obligationsrestgælden

3. Specielle kurstabsfradrag


1. Kontantlån og obligationslån.

Hvis du optager et realkreditlån som obligationslån, vil du ved salget af obligationerne lide et kurstab. Låner du f. eks. 500.000 kr. på basis af 2%-obligationer, som står i kurs 95, får du kun udbetalt 475.000 kr., og kurstabet på 25.000 kr. er ikke fradragsberettiget.

Du kan imidlertid få fradragsret for kurstabet ved at optage lånet som et kontantlån. Lånet lyder da på 475.000 kr. og kontantlånsrenten bliver da på ca. 2,4% p.a. svarende til den effektive rente på et obligationslån på 500.000 kr. Du kan læse mere om kontantlån og obligationslån på emne nr. 687.

2. Kurstab på obligationsrestgælden

Hvis renten falder, efter at du har optaget et realkreditlån, stiger kurserne på din obligationsrestgæld, og du kan derfor risikere at lide et betydeligt kurstab. Har du f. eks. lånt 475.000 kr. som et 30-årigt kontantlån på basis af 2%-obligationer til kurs 95, kan du i tilfælde af et rentefald risikere, at kursen på de bagvedliggende 2%-obligationer stiger til kurs 100. Hvis du i denne situation vil indfri dit lån, f. eks. i forbindelse med salg af boligen eller optagelse af et nyt billigt lån, skal du betale 500.000 kr. for at indfri lånet på opr. 475.000 kr. Du har lidt et kurstab på 25.000 kr. og dette kurstab er ikke fradragsberettiget.

3. Specielle kurstabsfradrag

I perioden d. 19.05.1993 og frem til d 01.01.1996 kunne man ved indfrielse af gamle kontantlån under visse betingelser få fradragsret for det kurstab, som blev lidt i forbindelse med indfrielsen af de gamle kontantlån. Reglerne herom kan du finde i ligningslovens § 6.

Har du f. eks. indfriet et gammelt kontantlån med en restgæld på 480.000 kr. ved betaling af 600.000 kr., har du fradragsret for kurstabet på 120.000 kr. - som kaldes amortisationssaldoen. Fradraget skal fordeles over det nye låns løbetid. Er denne på 30 år, kan du fradrage 4.000 kr. om året eller 1.000 kr. pr. termin. Er løbetiden på det nye lån på 20 år, kan du fradrage 6.000 kr. om året eller 1.500 kr. pr. termin.

Fradragsretten for kurstabet følger ejendommen og ikke personen. Hvis du sælger din bolig, skal du huske at få indregnet kurstabsfradraget i salgsopstillingen, således at boligen ved samme nettoydelse kan bære en højere pris som følge af kurstabsfradraget. Det vil være lidt dumt at forære køberen kurstabsfradraget kvit og frit, men dette sker en gang imellem.

Kurstabet er knyttet til det nye kontantlån, som er optaget i perioden 19.05.1993 til 01.01.1996, og du mister derfor hele det resterende kurstabsfradrag, hvis du indfrier kontantlånet ekstraordinært.

Du kan dog bevare kurstabsfradraget, hvis du omlægger kontantlånet ved optagelse af et realkreditlån med mindst samme løbetid som restløbetiden på det lån, der indfries. Det kræves ikke, at det nye lån er et kontantlån. Det nye lån kan også være et obligationslån. Det er en betingelse, at der maksimalt går 1 år mellem indfrielsen af det gamle lån og optagelsen af det nye lån, og at der, hvor det gamle lån indfries, før det nye optages, er afgivet et lånetilbud på det nye lån forinden indfrielsen