720 Vedligeholdelse og modernisering

721 Indvendig vedligeholdelse

722 Udvendig vedligeholdelse

723 Forbedring af det lejede

724 Varsling af en forbedring

725 Lejeforhøjelse ved forbedring.

726 Særaftale efter lejerens ønske

JuraEksperten.dk
Få professionel rådgivning i sager om dit lejemål