725 Lejeforhøjelse ved forbedringer.

Når din udlejer har gennemført en forbedring af din lejlighed, kan han kræve en lejeforhøjelse, som skal give ham en passende forrentning af udgiften og kunne dække afskrivninger samt øgede omkostninger til vedligeholdelse, forsikring o.s.v.

Din udlejer kan dog ikke forlange en lejeforhøjelse i følgende tre situationer:

  1. Hvis du bor i en af de ejendomme, hvor der er en særlig forbedringskonto - og udgiften bliver betalt med disse midler. Din udlejer skal bruge pengene på en sådan konto, og det vil kun være det resterende beløb, der kan danne baggrund for lejeforhøjelsen.

  2. Hvis udlejeren har undladt at varsle forbedringen i overensstemmelse med boliglovenes regler. Og dem kan du eventuelt læse mere om på emne nummer 724.

  3. Samt hvis pengene til forbedringen - efter aftale med dig og de øvrige lejere (eller beboerrepræsentanterne) - bliver trukket på en vedligeholdelseskonto. Ejendommens udvendige eller lejlighedens indvendige vedligeholdelseskonto.

Men ellers kan udlejeren varsle en efterfølgende 'forbedring' af huslejen', dvs. en lejeforhøjelse der modsvarer 'forøgelsen af det lejedes værdi'.

Reglerne for varslingen af sådanne lejeforhøjelser er forskellige i kommuner uden boligregulering og i kommuner med boligregulering. Men forskellen ligger udelukkende i omfanget af de oplysninger, udlejeren skal give dig og de andre lejere i forbindelse med den skriftlige varsling af forhøjelsen. Dog skal du i alle tilfælde have oplysning om beregningen af lejeforhøjelsen og dine muligheder for at protestere. Indeholder varslet ikke de forskellige oplysninger, er det ugyldigt, og udlejeren bliver nødt til at starte forfra, hvis han ønsker at gennemføre en lejeforhøjelse.

Modtager du derimod en korrekt varslingsskrivelse, kan du - eller beboerrepræsentanterne - protestere inden seks uger, og dermed tvinger I udlejeren til at få godkendt lejeforhøjelsen af huslejenævnet.

Udlejeren kan gennemføre lejeforhøjelsen med tre måneders varsel, men den vil dog tidligst kunne træde i kraft fra det tidspunkt, hvor forbedringen er fuldført!

Da udlejeren bliver nødt til at varsle forhøjelsen, før han kender den endelige regning, har han mulighed for at opkræve en 'foreløbig lejeforhøjelse', som senere bliver reguleret i overensstemmelse med den faktiske udgift. Den senere regulering skal ikke bebudes med en vis frist, men blot meddeles, hvorefter den vil være gældende.

Skulle du ønske at vide noget om, hvornår og hvordan udlejeren ellers kan hæve din husleje, kan du læse emne nummer 737.