723 Forbedring af det lejede

Inden for lejeretten kan det få afgørende betydning - for din økonomi - hvad der er 'vedligeholdelse', og hvad der er 'forbedringer'.

En vedligeholdelse giver nemlig ingen mulighed for, at din udlejer kan kræve en lejeforhøjelse. Men det gør de forbedringer, han iværksætter, for han har ret til at hæve huslejen, når der er gennemført arbejder, som giver din lejlighed en højere brugsværdi!

Mange arbejder indeholder en blanding af vedligeholdelse og forbedring, men det vil kun være udgiften til selve forbedrings-delen, der kan væltes over på dig og de andre lejere - som en huslejestigning.

Eller lad os tage en udskiftning af vinduer i en ejendom som eksempel. Vælger udlejeren at udskifte nogle gamle og utætte vinduer, som har et lag glas, med nye termoruder, vil vinduerne udgøre en forbedring. Din lejlighed bliver bedre isoleret, og du slipper for, at dine vinduer dugger og løber i vand. Men det vil kun være en del af den samlede udgift til udskiftningen, der kan danne baggrund for en lejeforhøjelse. Nemlig den del af udgiften, der er større end prisen på nye vinduer med et lag glas. For havde udlejeren fået isat samme slags vinduer, som du havde i forvejen, ville der være tale om ren vedligeholdelse - og dermed noget, som han alene skulle have betalt for!

Nu ved vi godt, at en række huslejenævn benytter nogle firkantede regler og fast godkender, at fx 75 procent af udgiften til termoruder bliver anset som prisen på forbedringen. Men selv om sådanne modeller virker praktiske, er de ikke i overensstemmelse med lejeloven, og derfor vil de sandsynligvis blive underkendt ved domstolene. Huslejenævnene skal nemlig i hvert enkelt tilfælde foretage et konkret skøn over, hvad udlejeren ellers skulle have betalt for den nødvendige vedligeholdelse, og dette beløb skal fratrækkes i den samlede regning for at få den forbedringsudgift, som kan væltes over på dig og de andre lejere - i form af en højere husleje!

Benytter udlejeren midler fra ejendommens eventuelle konto i Grundejernes Investeringsfond til at foretage en forbedring, kan han ikke kræve en lejeforhøjelse. Men ellers vil din udlejer altid kunne benytte forbedringer til at få en større husleje. Han skal imidlertid i de fleste tilfælde give dig og de øvrige lejere mulighed for at protestere, inden forbedringer gennemføres, og det kan du læse mere om i det følgende emne, dvs. emne nummer 724.


Ligeledes stiller lejeloven en række krav til, hvordan udlejeren skal varsle en lejeforhøjelse på baggrund af forbedringer, og det kan du læse mere om på emne nummer 725