660 Farlige dispositioner

661 Pas på kaution

662 Undgå solidarisk hæftelse

663 Anpartsinvesteringer

664 Pas på uopsigelige lån