662 Undgå solidarisk hæftelse

Optager du et lån sammen med en anden - typisk din ægtefælle eller samlever - kommer I automatisk til at hæfte solidarisk for hele gælden. Eller sagt med gældsbrevslovens ord, så bliver I 'forpligtet een for alle, og alle for een, medmindre andet er aftalt'.

Men hvor der kan stå et positivt skær om ordet 'solidarisk' inden for fagbevægelse og politik, bør dette ord tænde røde advarselslamper i den rene pengeverden. Her medfører en sådan hæftelse nemlig, at du risikerer at skulle tilbagebetale hele lånet, dvs. såvel din egen som den anden parts andel!

Optager du og din samlever fx et banklån på 50.000 kr. i fællesskab, kan banken i tilfælde af misligholdelse vælge at kræve enhver af jer for hele beløbet. Har kun du penge, går banken på dig, og derefter står du med et måske værdiløst krav mod din tidligere samlever.

Du har ingen mulighed for at slippe fri af en solidarisk hæftelse, fordi dine private forudsætninger ændrer sig, fx fordi dit forhold går i opløsning og I flytter hver til sit. Hvis du i den situation tror, du kan komme ud af det fælles låneforhold ved at betale halvdelen af restgælden til den pågældende långiver, fx en bank eller sparekasse, kommer du til at tro om igen. Såvel du som den anden låntager hæfter fortsat for hele gælden - 'een for alle og alle for een' - og det bliver I ved med, indtil den samlede gæld er tilbagebetalt.

Eller sagt på anden vis, så risikerer du ved solidarisk hæftelse at skulle betale din tidligere ægtefælles eller samlevers gæld mange år efter, at jeres forhold går i opløsning!

I stedet for at optage lån i fællesskab og med solidarisk hæftelse, vil vi opfordre dig til i videst muligt omfang kun at optage lån i dit eget navn!

Skal du og din samlever fx bruge 50.000 kr. til nye møbler, så forsøg om I kan låne hver halvdelen, dvs. 25.000 kr., udelukkende i eget navn. Og sørg derefter for at købe møblerne i fællesskab.

Hvis du alligevel vælger at optage et lån sammen med en anden, så forsøg om I kan få en skriftlig aftale med långiveren om, at I kun hæfter 'pro rata', dvs. for hver jeres andel af lånet. En sådan begrænsning bør I kunne komme igennem med i de tilfælde, hvor I hver især har faste indtægter og en positiv formue.

Du bør - efter vor mening - aldrig påtage dig en solidarisk hæftelse for et lån, som din samlever eller ægtefælle skal bruge i sin erhvervsvirksomhed.

Især har mange ægtefæller senere fortrudt, at de skrev under på kassekreditter og lignende, og det kan du eventuelt læse mere om på emne nummer 525.