661 Pas på kaution

Bliver du bedt om at kautionere for en andens gæld, bør du overveje det særdeles grundigt og stille dig selv følgende spørgsmål: 'Er jeg i stand til og indstillet på at betale hele beløbet på den andens vegne'?

Kaution er nemlig en farlig form for sikkerhedsstillelse, hvor du kommer til at hæfte personligt og med hele din formue for en anden persons gæld!

Enkelt sagt findes der to hovedformer for kaution, og det er 'simpel kaution' og 'selvskyldnerkaution'.

Ved simpel kaution kommer du kun til at betale, hvis den person, du har kautioneret for, ikke er i stand til det, dvs. vedkommende er insolvent. Den pågældende långiver skal nemlig først og forgæves have forsøgt at inddrive gælden hos den egentlige skyldner.

Men ved selvskyldnerkaution kan den pågældende långiver kræve dig for hele det beløb, du har kautioneret for, blot den egentlige skyldner undlader at betale et enkelt afdrag til tiden. Når skyldneren har misligholdt sin aftale, kan långiveren gå direkte på dig, og så bliver det efterfølgende dit problem at få pengene fra skyldneren. Og har skyldneren intet, får du intet!

Eller sagt med et eksempel, hvor du kautionerer som selvskyldner for et lån på 50.000 kr. til en god ven. Undlader denne ven at betale et afdrag til den aftalte tid, kan den pågældende långiver opsige lånet og derefter kræve dig for alle 50.000 kr. - og det gælder, selv om din ven eventuelt ejer et gældfrit hus til en mill. kr. Långiveren skal ikke først have forsøgt at krasse pengene ind hos din ven!

Hvis du efter nøje overvejelse skulle indvilge i at kautionere for et lån til en nær slægtning - fx et af dine børn - bør du altid forsøge at få sat et loft over din hæftelse og få tilføjet, at dette loft er inklusiv alt, såsom påløbne renter og eventuelle inkasso-omkostninger.

Ligeledes bør du forsøge at sikre dig, at låntageren selv stiller pant, fx i form af et ejerpantebrev, for gælden, samt at få en tilføjelse om dette pant i kautionserklæringen. Nemlig en præcisering, der går ud på, at pantet primært skal tjene som sikkerhed for den gæld, du har kautioneret for.

Ønsker du at gardere dig endnu bedre, kan du forsøge at få endnu en tilføjelse, som går ud på, at din kaution kun skal gælde i det omfang, pantets værdi ikke slår til.

Der er masser af eksempler på folk, der har skrevet under på en kautionserklæring som en slags uovervejet vennetjeneste, og hvor de senere har fortrudt det bitterligt. Derfor - og endnu en gang: Lad være med at kautionere, hvis du ikke er indstillet på at betale gælden på den andens vegne!

Desuden vil vi advare dig mod at skrive under som selvskyldnerkautionist for din ægtefælle, fx i forbindelse med en ejendomshandel. Kun i de tilfælde, hvor du bliver medejer, bør du hæfte for gælden, og det kan du eventuelt læse mere om på emne nr. 525 "Hvem hæfter for gælden?!

Skulle du alligevel vælge at kautionere for en andens gæld - eller er det allerede sket - kan du kun gøre en ting. Nemlig krydse fingre og håbe på, at den pågældende viser sig i stand til at betale sin gæld.

At du juridisk set måske har mulighed for at opsige din kaution, er en ren teoretisk diskussion. For kan den egentlige skyldner ikke betale, kommer du til at lægge alle pengene ud på vedkommendes vegne. Og de penge, du måtte tabe på en kaution, har du ingen mulighed for at trække fra i skat!

Ved siden af kaution er der en anden form for sikkerhedsstillelse, du i videst muligt omfang bør forsøge at undgå. Nemlig den såkaldt solidariske hæftelse, og den kan du eventuelt læse om i det næste emne, dvs. emne nummer 662.