585 Ændring af børnebidragene

Da reglerne om børnebidrag er de samme - uanset om forældrene har været gift eller ej, har vi valgt at gennemgå reglerne under emnet børn og unge, og du kan læse mere om børnebidrag på følgende emner:

331 Børnebidrag 335 Forskudsvis udbetaling
332 Hvem kan kræve bidrag fastsat? 336 Inddrivelse
333 Størrelsen af bidraget 339 De aktuelle beløb
334 Ændringer af bidraget

Jeg vil på dette sted blot gøre opmærksom på en bestemt fælde, som mange i tidens løb er gået i. Der er i børneloven to vidt forskellige regler om ændring af børnebidrag. Den ene gælder for ændring af børnebidrag, der er fastsat af Familieretshuset, og den anden gælder for børnebidrag, hvor forældrene selv har aftalt størrelsen af bidraget.

Hvis bidragets størrelse er fastsat af
Familieretshuset, kan størrelsen når som helst ændres af Familieretshuset, hvis blot der fremkommer en begrundet ansøgning herom. Der kan f. eks. være tale om, at den bidragspligtiges indkomst er steget eller faldet. Ansøgeren skal i 2022 betale et gebyr på 2.800 kr. for at få behandlet en ansøgning om ændring af et fastsat børnebidrag. Ansøgeren kan ikke kræve gebyret tilbagebetalt eller refunderet af den anden part, selv om ansøgeren får medhold i ændringen.

Hvis bidragets størrelse derimod er aftalt, er det langt vanskeligere at få aftalen ændret.
Familieretshuset kan kun ændre aftalen, hvis aftalen skønnes åbenbart urimelig, hvis forholdene væsentligt har forandret sig, eller hvis aftalen strider mod barnets tarv. Denne bestemmelse vil kunne anvendes, hvis indehaveren af forældremyndigheden eksempelvis har givet afkald på børnebidrag, idet et sådant afkald typisk strider mod barnets tarv.

Hvis aftalen derimod går ud på, at den bidragspligtige fx. forpligter sig til at betale det til enhver tid gældende normalbidrag plus 100%, vil
Familieretshuset være meget tilbageholdende med at ændre denne aftale - blot fordi den bidragspligtiges indkomst går ned.

Hvis der indgås en aftale om højere børnebidrag end de bidrag, som
Familieretshuset ville fastsætte, bør det altid overvejes, om der skal være mulighed for at ændre denne aftale og efter hvilke kriterier. En meget anvendt metode er, at forældrene i børnebidragsaftalen skriver, at aftalen kan ændres af Familieretshuset efter samme regler som gælder for fastsatte bidrag.

Hvis du vil indgå en aftale om forhøjet børnebidrag, kan du under vor formularservice bestille en formular til en sådan aftale, hvor der er indeholdt klare bestemmelser om de forskellige ændringsmuligheder. Du kan læse mere om denne formular på emne 232.

Hverken fastsatte eller aftalte børnebidrag vil normalt kunne ændres, blot fordi den bidragsberettigede etablerer nyt samlivsforhold eller gifter sig igen. Dette er givetvis årsagen til, at mange foretrækker en aftale om forhøjede børnebidrag mod, at der til gengæld gives afkald på ægtefællebidrag. I disse tilfælde er det naturligvis ikke meningen, at aftalen om forhøjede børnebidrag skal kunne ændres af
Familieretshuset når som helst. Hvis hustruen eksempelvis havde stor udsigt til at få bidrag til sig selv i 5 år, bør en aftale om forhøjede børnebidrag mod afkald på hustrubidrag have en klausul om, at børnebidragsaftalen kun i ganske særlige tilfælde skal kunne ændres af Familieretshuset i de første 5 år. Denne klausul er medtaget i den formular, som du kan læse mere om på emne 232.

Du kan læse mere om de skattemæssige fordele ved en aftale af den nævnte type ved at læse emne nr. 563