335 Forskudsvis betaling af børnebidrag

Hvis du som forælder ikke modtager det børnebidrag, som barnets anden forælder skal betale, kan du få det udbetalt forskudsvis - for de næste seks måneder - fra Udbetaling Danmark. Dog kun i form af det såkaldte normalbidrag, og kun indtil barnet fylder 18 år.

Du skal søge om forskudsvis udbetaling og opkrævning af børnebidrag hos Udbetaling Danmark. Det gør du ved at udfylde blanketten ”'Ansøgning om udbetaling/opkrævning af underholdsbidrag”'. For at få blanketten udleveret skal du kontakte Udbetaling Danmark via digital post til ”Familieydelser” eller på telefon 70 12 80 62. Efter din henvendelse til Udbetaling Danmark sker udbetalingen automatisk, og Udbetaling Danmark overtager kravet mod barnets anden forælder. Selve inddrivelsen af pengene kan du eventuelt læse mere om under det næste emne, dvs. emne nr. 336.

Når du først én gang har fået børnebidraget udbetalt forskudsvis fra Udbetaling Danmark, vil den sædvanligvis fortsætte med at gøre det, indtil børnebidraget bortfalder - dvs. uden du skal anmode om det hver gang.

Udbetaling Danmark kan dog fuldt ud lovligt nægte at udbetale normalbidraget i følgende tre situationer:

  1. Hvis du ikke har barnet boende hos dig.

  2. Hvis du bor sammen med barnets anden forælder.

  3. Eller hvis barnet selv har tilstrækkeligt med indtægter til at forsørge sig selv.

Men ellers: Tag kontakt med Udbetaling Danmark, når du ikke modtager børnebidraget på den aftalte forfaldsdag, og derefter modtager du normalbidraget automatisk.. Ønsker du at kende den aktuelle størrelse af normalbidraget, kan du læse emne nr. 339.