885 Kan boafgiften blive lavere ?

Indtil d. 01.07.1995 var der på dette emne en gennemgang af 7 forskellige metoder til at reducere arveafgiften.

Efter boafgiftsloven, som trådte i kraft d. 01.07.1995,  er der ikke nær så mange muligheder for skattetænkning, først og fremmest som følge af, at boafgiften nu er en proportional afgift på 15%, hvor der ikke opnås besparelser ved at opsplitte arven i flere lodder.

Jeg vil på dette emne nøjes med at nævne 2 muligheder for at gøre boafgiften lavere:

 1. For det første er det altid en god ide at give børn og børnebørn gaver i levende live. Hvis du holder dig under de afgiftsfri bundgrænser, som i 2024 er på 74.100 kr. årligt pr. barn og barnebarn pr. år, bliver der hverken tale om gave- eller arveafgift. Ægtefæller kan hver for sig give gaver på op til 74.100 kr. årligt pr. barn og barnebarn, uden at dette udløser gaveafgift. Både du og din ægtefælle kan desuden give jeres svigersøn eller svigerdatter yderligere 25.900 kr. årligt - uden at dette udløser gaveafgift. Hvis du er gift, kan du og din ægtefælle hvert år hvert år afgiftsfrit give hvert barn eller barnebarn i alt 148.200 kr., og hvis jeres børn er gift, kan I også give gaver til svigerbarnet med 2 gange 25.900 kr., eller i alt 200.000 kr. årligt. Du kan på emnerne 611-617, som du kan finde via emneoversigt nr. 610, læse mere om disse regler.

 2. For det andet kan boafgiften reduceres, hvis du i dit testamente vil betænke en person, som skal betale både boafgift og tillægsboafgift, med en arv på et bestemt beløb eller nogle bestemte ejendele. Du bør altid i testamentet skrive, at beløbet skal udredes fri for boafgift og tillægsboafgift. Det betyder, at de øvrige arvinger kommer til at betale boafgifterne, som bliver billigere, da der ikke længere skal betales afgift af afgiften.

  Hvis alle dine arvinger skal betale både bo- og tillægsboafgift, kan afgiftsbesparelsen blive endnu større.

  Hvis din formue f. eks. er på 1.000.000 kr. og du vil testere hele formuen til nogle nevøer og niecer eller til andre personer, som skal betale tillægsboafgift, skal dine arvinger i 2024 betale en boafgift og tillægsboafgift på i alt 325.026,25 kr. og arvingerne arver netto kun 674.973,75 kr. 

  Hvis du derimod bestemmer, at en velgørende institution skal arve 30% af din formue, medens de 70% skal tilfalde ovennævnte arvinger, bliver bo- og tillægsboafgiften kun på 216.276,25 kr., da arven til den velgørende institution er afgiftsfri. Hvis du samtidigt i testamentet bestemmer, at den velgørende institution skal betale bo- og tillægsboafgifterne i hele boet, bliver nettoresultatet, at den velgørende institution arver 300.000 kr., hvoraf de 216.276,25 kr. skal gå til afgifterne, således at der bliver 83.723,75 kr. i overskud til velgørende formål. Nettoarven til dine niecer og nevøer eller andre arvinger bliver på 700.000 kr eller 25.026.25 kr. mere, end hvis du blot havde ladet dem arve det hele.

  Sagt på en anden måde. Afgifterne til statskassen falder med godt 33% eller 108.750 kr., som tilfalder den velgørende institution med 83.723,75 kr. og dine testamentsarvinger med 25.026,25 kr.

  Hvis dine testamentsarvinger skal have glæde af 30%-løsningen, skal din formue være på over 600.000 kr (2024)

  Du kan i testamentet bestemme, at den velgørende institution alene skal have status af legatar i boet, og dermed vil den velgørende institution ikke få bestemmelsesret i boet. Denne vil tilkomme dine øvrige arvinger.