Klagenævn og ankeinstanser


Nedenfor finder du en emneinddelt oversigt og introduktion til 86 danske klagenævn og ankeinstanser.


Klagenævn ændres og nye dukker op, så hvis du finder ukorrekte oplysninger i beskrivelserne nedenfor, må du meget gerne sende os en e-mail.

Klagenævn og ankeinstanser med relation til:


Advokater, ejendomsmæglere og revisorer Politi og fængselsvæsen
Arbejde og uddannelse Radio og TV
Bolig og husleje Skat
Familieretlige sager Sociale forhold
Flygtninge, individ og samfund Sundhedsvæsnet og psykologi/psykiatri
Forbrug, tjenesteydelser og håndværkere Telefon
Militær og forsvar Trafik
Natur, miljø og energi

Du kan også gå ind på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oversigt over godkendte ankenævn og lovpligtige klageinstanser


Advokater, ejendomsmæglere og revisorer
 

Advokatnævnet Klagenævnet for ejendomsformidling
Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere Revisornævnet

Arbejde og uddannelse
 

Ankenævnet vedrørende praktikvirksomheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Ankestyrelsesens Beskæftigelsesudvalg Tipsungdomsnævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet Tvistighedsnævnet
ATP's ankenævn  

Bolig og husleje
 

Beboerklagenævnene Byfornyelsesnævnet

Huslejenævnene

 


Familieretlige sager
 

Adoptionsnævnet Ankestyrelsen

Natur, miljø og energi
 

Energiankenævnet

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Energiklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet
Energistyrelsen Planklagenævnet
Energitilsynet  

Telefon
 

Teleankenævnet

Teleklagenævnet

Militær og forsvar

 

Ankenævnet for disciplinarmidler i henhold til beredskabsloven

Forsvarets ankenævn

Ankenævnet for søfartsforhold

Forsvarets disciplinarnævn

Bemandingsnævnet Værnepligtsnævnet
Disciplinærnævnene i henhold til beredskabslovene

Forbrug, tjenesteydelser og håndværkere
 

Ankenævnet for Biler Erhvervsankenævnet
Ankenævnet for Feriehusudlejning Forbrugerklagenævnet
Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Klagenævnet for Udbud
Ankenævnet for Hotel, restaurant og turisme Klagenævnet for værdipapircentralen
Ankenævnet for Køreundervisning Konkurrenceankenævnet
Ankenævnet for Søfartsforhold Pakkerejse-Ankenævnet
Byggeriets Ankenævn Parkeringsklagenævnet
Center for Klageløsning Patentankenævnet
Det finansielle ankenævn Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige  

Sociale forhold
 

Ankestyrelsen  

Flygtninge, individ og samfund
 

Biblioteksafgiftsnævnet Flygtningenævnet
Biskopperne Overtaksationskommissionen
Civilstyrelsen  Procesbevillingsnævnet
Datatilsynet Økonomi- og Indenrigsministeriets CPR-kontor
Den Europæiske Menneskerettighedskommission Udlændingenævnet
EU's ombudsmand  

Trafik

Færdselsstyrelsen Taksationskommissioner
Havneklagenævnet Vejdirektoratet
Jernbanenævnet

Skat
 

Landsskatteretten Skatteankenævnene

Sundhedsvæsenet og psykologi/psykiatri
 

Abortankenævnet Psykolognævnet

Ankenævnet for Patienterstatningen

Regionstandlægenævnene
De psykiatriske patientklagenævn Styrelsen for patientsikkerhed
Landstandlægenævnet Sundhedsvæsenets disciplinærnævn

Politi og fængselsvæsen
 

Direktoratet for Kriminalforsorgen Rigsadvokaten
Politiklagenævnet  

Radio og TV

Pressenævnet

Radio- og TV-reklamenævnet

Udvalget vedr. lokalradio og -TV