820 Valg af skifteform
 

821 Boudlæg 826 Skifte ved bobestyrer
822 Ægtefælleudlæg 827 Præklusivt proklama
823 Uskiftet bo 828 Skifteværger
824 Privat skifte 829 Skatten og skiftet
825 Forenklet privat skifte Blanketter