718 Tjekliste ved lejeforholdets etablering 

Selv om udbuddet af private lejeboliger i de fleste større danske byer ligger på et sådant niveau, at du skal være glad, hvis du overhovedet kan finde en lejebolig, behøver du ikke glæde dig så meget, at du kommer til at betale ekstra for det!

Som lejer har du en række rettigheder, som din udlejer ikke kan aftale sig fra - og det uanset, hvad han måtte skrive i en eventuel lejekontrakt. Derfor forsøger vi på dette nummer at opsamle noget af det, som er grundigere belyst under de foregående emner, og som du kan få fordel af at vide ved etableringen af et lejeforhold.

Vi vil nu stille dig fem spørgsmål, og uanset, hvad dit svar er, får du kendskab til, hvordan du står rent juridisk.

 1. For det første vil vi vide, om du har betalt udlejeren noget for at få boligen?

  Hvis svaret er ja, kan du kræve alle dine penge tilbagebetalt, for en privat udlejer må hverken forlange eller modtage penge i denne sammenhæng. 
  Du kan eventuelt læse mere i emne nummer 714.

 2. For det andet vil vi vide, om du har fået en skriftlig lejeaftale?

  Hvis svaret er nej, kan du glæde dig over, at du bor på langt bedre vilkår, end der ellers ville være gældende. Når du udelukkende har en mundtlig aftale gælder alle lejelovens - og måske boligreguleringslovens - regler, mens en del af dem bliver fraveget til skade for dig i alle skriftlige lejeaftaler. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange, at udlejeren skal give dig en skriftlig lejekontrakt, men er du flyttet ind på baggrund af en mundtlig aftale, skal du ikke efterfølgende acceptere en såkaldt standardkontrakt. I den situation bor du som sagt på langt bedre vilkår.
  Du kan eventuelt læse mere i emne nummer 713.

 3. For det tredje vil vi vide, om der er nogle særligt skrappe vilkår i din lejekontrakt - for eksempel om huslejens størrelse?

  Hvis du synes det, har du god grund til at få vilkårene undersøgt nærmere, eventuelt hos en af de gratis lejerrådgivninger eller i Advokatvagten. Den danske lejelovgivning indeholder nemlig en række regler, som udlejeren ikke gyldigt kan fravige ved at skrive noget andet i din lejekontrakt.
  Hvis du ønskes Huslejenævnets vurdering af din huslejes størrelse, har du altid mulighed for at indsende sagen til Nævnet. Det koster 319 kr. i 2022.
  Du kan eventuelt benytte en af blanketterne i boligklagepakken, som du kan læse mere om i emne nummer 2741.

 4. For det fjerde vil vi vide, om du har lejet 'et værelse' eller 'en lejlighed'?

  Når vi stiller spørgsmålet, hænger det sammen med, at det ikke er udlejeren, der bestemmer, om dit lejemål er det ene eller det andet. Selv om udlejeren benytter betegnelsen 'værelse' i din kontrakt, kan der udmærket være tale om en lejlighed - og dermed bliver beboelsen omfattet af nogle langt bedre beskyttelsesregler. I stedet for at du kan opsiges med måske en måneds varsel, bliver dit lejemål i mange tilfælde så godt som uopsigeligt. Hvis udlejeren har forsynet dit såkaldte værelse med et nødtørftigt køkken, dvs. selvstændig kogemulighed samt vask og afløb, så er det i virkeligheden en et-værelses lejlighed. Og i denne sammenhæng spiller det overhovedet ingen rolle, om værelset er forsynet med bad og toilet, eller om du skal dele disse faciliteter med andre.
  Du kan eventuelt læse emne nummer 712.

 5. For det femte - og sidste - vil vi vide, hvordan dit lejemål så ud, da du overtog det?

  Hvis det var beskidt, kunne du have forlangt at udlejeren skulle sørge for rengøringen, medmindre I havde aftalt noget andet på forhånd. Men ellers vil vi anbefale dig straks at gå det hele igennem og nedskrive alle de fejl og mangler, du bliver opmærksom på. Binder dørene?, løber cisternen?, virker vandhanerne? o.s.v. Du skal nemlig senest to uger efter indflytningen gøre din udlejer opmærksom på alle de fejl og mangler, der er i det lejede, hvis du vil undgå, at du senere kommer til at betale for en udbedring af dem. Få udlejeren eller viceværten til at kvittere for modtagelsen af din mangelsliste - eventuelt på en enslydende fotokopi af den - for på den måde får du sikret dig et bevis for, at du har overholdt to-ugers-fristen.
  Du kan eventuelt læse emne nummer 715.