715 Mangler og fejl ved indflytningen

Som noget nyt er der indført obligatorisk indflytningssyn for lejeaftaler indgået efter den 1. juli 2015, hvis udlejer udlejer mere end én beboelseslejlighed. Lejer skal i så fald indkaldes til indflytningssyn i forbindelse med indflytningen – og indflytningsrapporten skal udleveres til lejer ved synet, eller sendes til lejer senest 14 dage efter synet, hvis denne ikke er tilstede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten. Hvis udlejer ikke overholder forannævnte, bortfalder udlejers krav på almindelig istandsættelse ved fraflytning, medmindre kravet skyldes skader, som lejeren er ansvarlig for.


Det er dog fortsat vigtigt, når du lejer en lejlighed eller et værelse, at du straks sikrer dig, at der ikke er fejl og mangler ved det lejede.

Gå straks lejligheden eller værelset igennem og tjek, om alt er, som det skal være - i henhold til kontrakten med udlejeren. Undersøg installationerne - fx om vandhaner drypper, om pladerne på komfuret virker og om toilettet løber - og gennemgå lejligheden fra a til z. Binder dørene? er der revnede eller punkterede ruder? virker låsene? er væggene malet, som beskrevet i lejeaftalen? osv.


Hvis du under gennemgangen af lejligheden bliver opmærksom på fejl og mangler, bør du få dem påført lejekontrakten, eller indflytningsrapporten, som beskrevet ovenfor, eller skrive dem på en liste, som du giver til udlejeren eller viceværten samtidigt med, at de kvitterer for modtagelsen på en enslydende kopi. Nægter din udlejer at skrive dem på lejekontrakten eller at kvittere for modtagelsen, bør du sende ham mangellisten i et brev med afleveringsattest, hvor du beholder en kopi, og hvor du gemmer posthusets kvittering for afsendelsen.

Som lejer risikerer du nemlig at hænge på de eventuelle fejl og mangler, som du ikke har gjort gældende over for udlejeren 'senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse'! Det kan derfor være meget afgørende, at du beskriver samtlige fejl og mangler ned i mindste detalje, rum for rum.

Skulle der imidlertid være tale om fejl og mangler, som du ingen mulighed har for at opdage med det samme, gælder den omtalte to-ugers frist ikke. Det kan fx være en radiator, der først viser sig at være defekt, når du - måske to måneder senere - skal til at bruge varme i lejligheden. Sådanne fejl og mangler skal du gøre udlejeren opmærksom på med det samme, du opdager dem, og derefter skal udlejeren ”straks” sørge for af få dem udbedret.


Hvis en udlejer undlader at rette de fejl og mangler, der viser sig i forbindelse med indflytningen, har du som lejer flere muligheder:

1) Du kan undlade at foretage dig yderligere, fordi du ikke hænger på beskrevne fejl og mangler ved din fraflytning.

2) Eller du kan anmode huslejenævnet om at pålægge udlejer at udbedre manglerne.

3) Eller du kan få nedsat din husleje - i forhold til, hvad det er for fejl og mangler, der er i lejligheden - indtil tingene bliver udbedret.

4) Eller du kan lade fejlene og manglerne udbedre for udlejerens regning, idet du modregner udgiften i din huslejebetaling. Men denne mulighed vil vi dog ikke anbefale, medmindre udlejeren på forhånd får besked om, at du vil gøre det, og du har en advokat til at hjælpe dig med sagen. Du vil nemlig typisk miste beviset for, at der var fejl og mangler, når du selv har ladet dem udbedre. Brug i stedet muligheden beskrevet under punkt 2.

5) Eller som en mulighed, kan du - hvis der er tale om væsentlige fejl og mangler - hæve aftalen med udlejeren, dvs. forlange få dit depositum og din forudbetalte husleje tilbage mod at du straks flytter (eller eventuelt slet ikke flytter ind).


Det er altså helt afgørende, som allerede nævnt, at du sikrer dig bevis for, at udlejeren har modtaget din udførlige og grundige mangelliste, senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse - hvis manglerne ikke er blevet tilføjet lejekontrakten, eller indflytningsrapporten, jf. ovenfor. På den måde står du langt bedre i tilfælde af, at du bliver nødt til at bede huslejenævnet eller boligretten om hjælp.

På  emne nummer 716 kan du læse om dine almindelige pligter som lejer, mens du på  emne nummer 717 kan læse om din udlejers almindelige pligter. Og på emne nummer 718 får du en kortfattet gennemgang af alt det, du bør være opmærksom på ved lejeforholdets etablering.