682 Belåning af friværdi

Du har siden d. 01.01.1993 kunnet optage nye realkreditlån i din ejerbolig, uden at du skal angive et specifikt låneformål, såsom ejerskifte, forbedring af ejendommen eller omlægning af de eksisterende lån.

Du kan med andre ord bruge lånet til hvad som helst, men i langt de fleste tilfælde bliver disse friværdilån brugt til indfrielse eller nedbringelse af anden gæld, typisk gæld til banker og sparekasser, med en betydeligt højere rente og kortere løbetid. Friværdilånene er også et billigt alternativ til bank- og sparekasselån til finansiering af vedligeholdelse af boligen, udskiftning af de hårde hvidevarer, køb af nye møbler, køb af ny bil osv.

Friværdibelåning kan ofte ske som led i en omlægning af de eksisterende realkreditlån. Du kan læse mere herom på emne nr. 681 om nye boliglån til lavere rente.

Hvis der er tale om en helårsbolig, skal realkreditlånet ligge inden for en lånegrænse på 80% af ejendommens kontante belåningsværdi og er der tale om et fritidshus, er belåningsgrænsen 75% af ejendommens kontante belåningsværdi. Løbetiden på lånet kan maksimalt være på 30 år - og det gælder ifølge realkreditloven uanset, om der er tale om en helårsbolig eller et fritidshus. I praksis ydes lån i fritidshuse dog fortsat kun som 20-årige lån, medmindre der er tale om et nyopført hus.

Ejendommens kontante belåningsværdi er ikke det samme som den nyeste offentlige ejendomsvurdering. Den kontante belåningsværdi er udtryk for ejendommens aktuelle handelsværdi, hvis salgssummen omregnes til en kontantpris. Den kontante belåningsværdi kan både være højere og lavere end den offentlige ejendomsvurdering, som du dog godt kan bruge som dit udgangspunkt, når du i første omgang skal vurdere dine muligheder for at belåne friværdien.

Er kontantværdien af din helårsbolig fx. 1.000.000 kr. har du mulighed for at låne op til 80% heraf eller 800.000 kr., men dette forudsætter, at ejendommen er gældfri. Er der eksisterende lån i ejendommen, skal disse lån omregnes til kursværdi, dvs. det beløb, som det koster at indfri de eksisterende lån. Er kursværdien på de eksisterende lån fx 500.000, kan du i eksemplet låne op til yderligere 300.000 kr, således at du i alt har belånt ejendommen med 80% af kontantværdien.

Vi må dog understrege, at kreditforeningerne har en ret, men ikke en pligt til at yde lån op til de nævnte lånegrænser. Der foretages som bekendt en ret så streng personlig kreditvurdering, forinden lånet tilbydes. Hvis kreditforeningen skønner, at dit såkaldte personlige rådighedsbeløb efter at de faste udgifter er betalt ikke er tilstrækkeligt stort, må du regne med at få afslag på en ansøgning om friværdibelåning op til de maksimale lånegrænser.

Realkreditlånene kan ydes enten som obligationslån eller som rentetilpasningslån. Det kan du læse mere om på emne nr. 686.

Den effektive rente på lånet afhænger af obligationskurserne på børsen, men renten vil stort set altid være betydeligt lavere end renten på et tilsvarende lån i en bank eller sparekasse. Du kan på emne nr. 683 læse mere om den aktuelle ydelse før og efter skat på et realkreditlån.

Du kan vælge at ansøge om lånet 5 forskellige steder, nemlig i Realkredit Danmark, Nykredit, Jyske Realkredit, Totalkredit og Nordea Kredit. Du skal være opmærksom på, at lånebetingelserne ikke er de samme i de forskellige kreditforeninger. Der er forskel både på etableringsomkostningerne og på de løbende ydelser, da både stiftelsesprovisionen og bidragsprocenterne er forskellige. Det kan du læse mere om på emne nr. 688, som indeholder en gennemgang af de forskellige omkostninger ved et realkreditlån.