520 Under ægteskabet

521 Den gensidige forsørgelsespligt 526 Hvad er dit og hvad er mit?
522 Fordelingen af indtægter og fradrag 527 Økonomisk ligestilling ved sameje
523 Fælden ved formuefællesskab 528 Aftaler mellem ægtefæller
524 Hvem råder over hvad? 529 Gaver mellem ægtefæller
525 Hvem hæfter for gælden?